Bøger til salg - Kunst - Arkitektur - Design

Der tages forbehold for prisændringer. Alle Priser er inkl. moms og ekskl. forsendelse og ekspedition.

Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum.
Bogen er nu udkommet på dansk, engelsk og spansk. Dialogbaseret Undervisning, Dialogue-based teaching, Enseñanza basada en el dialogo.

 

“Dialogue-based teaching” in three languages

 

 

Copyright © 2012 by Skoletjenesten i samarbejde med
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS / Norge og forfatterne
All Rights Reserved
Denne udgave udgives og distribueres i samarbejde mellem
Skoletjenesten og Unge Pædagoger
Forfattere: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.
256 sider med farveillustrationer.

 

Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig med at den flerstemmighed, der ligger latent i alle klasser, udnyttes og øger læringspotentialet.

 

I bogen beskrives syv undervisningsforløb, der giver læseren indsigt i, hvordan den dialogbaserede undervisning kan forløbe i praksis, og hvordan den rummer både udfordringer og muligheder. Gennem varierede undervisningsformer, aktiv elevdeltagelse og med udgangspunkt i kunsten ser vi, hvordan eleverne bliver engagerede i diskussioner om fx historie, bæredygtighed og identitet. Eksemplerne hentes fra kunstmuseernes verden, men undervisningsformen kan overføres til skolernes egne læringsrum – i alle fag og på alle klassetrin.

 

”Uundværlig! Et referenceværk for alle, der arbejder med børn og unge på kunstmuseer. Skarp, grundig og informativ.”
- Line Daatland, inspektør ved Kunstmuseerne i Bergen

 

”En af de mest inspirerende og fagligt interessante bøger, jeg længe har læst, med et indhold, der har relevans langt ud over museumspædagogikken. Meget opildnende læsning!”
- Ove Eide, lektor i norsk og mediefag samt udviklings- og fornyelsesleder ved Firda videregående skole

 

Målgruppe: Undervisere
Pris: 198,- kr. pr. stk.

Bestilling af 10 eksemplarer eller flere ekspederes via Skoletjenesten, der gives 20% på udsalgsprisen.

 

ISBN: 978-87-91663-10-9

  

 

AT SE med Storm P. II
Jens Bing. Storm P.-museet, Skoletjenesten, Pædagogisk Center / Frederiksberg Kommune 2000.

 


AT SE med Storm P.
II: 48 sider

Bogens billedudvalg med dets ledsagende kommentarer og spørgsmål har mindre været dikteret af ønsket om at belyse Storm P.’s livssyn end af at lægge hans billeders åbenlyse satiriske og humoristiske indhold frem for betragteren - til diskussion eleverne imellem og til diskussion elever og lærer imellem.
Storm P. mente om sig selv, at han var et naivt menneske. Vejen ind i og ud af hans billeder så han derfor helst overladt til betragteren selv. Det anbefales derfor ikke at skamride materialet - dertil er tvivl og skepsis for meget en del af den Storm P.’ske observation. Men hæftet vil aldeles have forfejlet sit mål, hvis det efterlader indtrykket, at alting flyder. Tværtimod ligger under Storm P.’s satire troen på, at vi evner og tør at konfrontere os med virkeligheden, ligesom humoren lægger lag til i den menneskelige kommunikation.
Billedudvalget med spørgsmål må gerne opfattes som trædesten på dybet i de gode, ministerielle ord til læreren om både at skulle udvikle elevens personlighed og samtidig forberede denne til det kollektive liv i samfundet. Storm P. har selv berørt problemstillingen i sin fortælling kirkeby: "Ved siden af damen står en barnevogn - en lille, hvid barnevogn - der er malet lyseblå".
Billedernes spændvidde mellem satire og humor vil forventeligt fremkalde meget forskelligartede reaktioner - i sig selv indikeret af billedudvalgets skiftende satiriske og humoristiske synsvinkler Læreren lykønskes med at indleve sig i formidlingen, som var hun/han livskunstner på sit felt.

 

Målgruppe: 7.-10. klasse, gymnasiet, HF, VUC.
Pris: 20 kr. pr. stk.

 

AT SE med Storm P. II: 48 sider

 

ISBN nr. 87-87902-78-8


 
 
Der tages forbehold for prisændringer. Alle Priser er inkl. moms og ekskl. forsendelse og ekspedition.
 

Bogbestilling

   

pj@skoletjenesten.dk

 

Oplys venligst:

  • Bogens titel
  • Antal
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon
  • e-mail
  • Kontaktperson
  • CVR/SE nummer
  • EAN nummer

 
 

© 2011 Skoletjenesten. Gyldenløvesgade 15 - 3. sal, 1600 København V, skoletj@skoletjenesten.dk | EAN nr. 5798009387615 | CVR nr. 64942212 | SE nr. 22488015