Om Skoletjenesten
 • ARKEN_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Jane Bendix
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  jane.bendix@arken.dk
  Tlf: 20 83 66 66
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

ARKEN

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Arken i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

For Skoletjenesten ARKEN har skoleåret 2017-18 været et år med et højt aktivitetsniveau. Med flere årlige udstillinger og et markant højere antal elever i undervisningsforløb end tidligere har den daglige drift fyldt meget i skoletjenestearbejdet. Efterårets udstilling "Circus Europa" af Michael Kvium tiltrak særligt mange børn og unge med deres lærere. Det samme gjorde udstillingen "Ensomhedens Sprog" af Ugo Rondinone, og denne udstillings umiddelbarhed og dens sansekvaliteter har i særlig grad bidraget til afdelingens pædagogiske metodeudvikling. Nye partnerskaber med Ballerup Kommune og Rødovre Kommune har også sat deres præg på året. Sidst, men ikke mindst har to store udviklingsprojekter med henholdsvis daginstitutionsområdet og grundskoleområdet skabt nye indsigter og praksisformer i ARKEN Undervisning.

På små ben i billedrum
I skoleåret 2017-18 afsluttede ARKEN udviklingsprojektet "På små ben i billedrum". Projektets mål var at skabe meningsfulde, sanselige og lærerige kulturmøder for børnehavebørn gennem nye partnerskaber mellem kultur- og daginstitutioner. ARKEN var projektejer og indgik partnerskab med Ishøj Bibliotek og to daginstitutioner i Ishøj. Desuden bestod partnerskabet af lignende institutioner fra Rødovre Kommune, nemlig Heerup Museum, Rødovre Bibliotek og tre daginstitutioner i Rødovre, idet projektet arbejdede med en idé om gensidig læring i ”spejlingskommuner”.

Projektet var struktureret i tre ”aktionslæringsloops” à et halvt års varighed. En gennemgribende indsigt, som projektet skabte for projektets partnere, var, at når institutioner samarbejder på tværs af faggrupper, kan den ene partners faglighed udfordre den anden partners vanetænkning om egen praksis og hermed muliggøre innovation og pædagogisk metodeudvikling.

To vigtige resultater var:

1) Udviklingen af en række metoder og greb, der satte kroppen i højsædet, når børnene mødte, undersøgte og udtrykte sig om og med kunst og billedfortællinger på museet, biblioteket eller i børnehaven.

2) Udviklingen af projektets egen didaktiske metode/model, ”det udvidede fortællerum”, som blev udviklet og afprøvet hen over de sidste to loops. Metoden opstod som svar på et spørgsmål, der opstod under første loop: Hvordan kan vi på samme tid honorere børnehavebørnenes behov for tryghed og en stærk rød tråd i uvante rum OG deres lyst til at spørge, undre sig og improvisere?

Projektets erfaringer og indsigter er efter dets afslutning blevet formidlet på seminarer og konferencer, og desuden er de formidlet i publikationen På små ben.

Laboratorium for kreativ læring
ARKEN Undervisnings store partnerskabsprojekt "Laboratorium for kreativ læring" gik ind i sit andet ud af i alt tre skoleår. Projektet har målsætninger på tre niveauer: Gennem 1) udvikling af åben skole-modeller og 2) integreret kompetenceudvikling af lærere og museumsundervisere ønsker det at sikre rammerne for projektets hovedmål, nemlig 3) at styrke elevernes læring og kreative kompetencer med afsæt i kunstmuseet som eksternt læringsrum.

I projektet indgår ARKEN partnerskab med folkeskoler i fem vestegnskommuner. Projektet er forankret i forvaltning, skoleledelse og i lærerteams. Hen over de tre år gennemføres længerevarende kreative laboratorieforløb med 120 folkeskoleklasser.

"Laboratorium for kreativ læring" er et omfattende projekt, der skaber ny viden på mange niveauer. Eksempelvis afsøger projektet, hvordan der kan skabes relevans og meningsfuldhed for den enkelte klasse gennem tæt samarbejde med lærerne. Samarbejdet med det enkelte lærerteam tager afsæt i en tretimers lærerworkshop og efterfølgende fælles udviklings-/planlægningsmøde. Hvert forløb bliver på den måde unikt, og de konkrete praksisfællesskaber med lærerne bibringer hele tiden ny værdifuld viden til afdelingen.

Et andet vigtigt fokuspunkt, som projektet kredser om, er spørgsmålet om, hvad der karakteriserer og bedst forløser den åbne skoles potentialer: Hvad er målet med at lade eleverne arbejde med kreative metoder i netop åben skole-regi? Og hvordan forholder projektet sig til kreativitetsbegrebet og til forholdet mellem proces/produkt? Også her har projektet over de forløbne to år skabt nye indsigter i ARKEN Undervisning. Forventningen var fra start, at det var lærernes behov at knytte udviklingen af forløb tæt til (de på daværende tidspunkt nye forenklede) Fælles Mål. Men praksisfællesskabet med lærerne har vist, at værdien i samarbejdet særligt ligger i målsætninger, der knytter sig til folkeskolens overordnede formålsparagraf og til dannelsesmål. I tråd hermed har en af projektets kritiske venner peget på værdien i netop de elementer i de kreative laboratorieforløb, der definerer en forskel til skolen fremfor en lighed.