Om Skoletjenesten
 • 3_versioner
  “Dialogue-based teaching” in three languages
 • Bogbestilling: skoletj@skoletjenesten.dk

  Oplys venligst:
  * Bogens titel
  * Antal
  * Navn
  * Adresse
  * Telefon
  * E-mail
  * Kontaktperson
  * CVR/SE nummer
  * EAN nummer

Bøger til salg

Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum.
Bogen er nu udkommet på dansk, engelsk og spansk. Dialogbaseret Undervisning, Dialogue-based teaching, Enseñanza basada en el dialogo.

 

dialogbaseret undervisningHvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig med at den flerstemmighed, der ligger latent i alle klasser, udnyttes og øger læringspotentialet.

I bogen beskrives syv undervisningsforløb, der giver læseren indsigt i, hvordan den dialogbaserede undervisning kan forløbe i praksis, og hvordan den rummer både udfordringer og muligheder. Gennem varierede undervisningsformer, aktiv elevdeltagelse og med udgangspunkt i kunsten ser vi, hvordan eleverne bliver engagerede i diskussioner om fx historie, bæredygtighed og identitet. Eksemplerne hentes fra kunstmuseernes verden, men undervisningsformen kan overføres til skolernes egne læringsrum – i alle fag og på alle klassetrin.

”Uundværlig! Et referenceværk for alle, der arbejder med børn og unge på kunstmuseer. Skarp, grundig og informativ.”
- Line Daatland, inspektør ved Kunstmuseerne i Bergen

”En af de mest inspirerende og fagligt interessante bøger, jeg længe har læst, med et indhold, der har relevans langt ud over museumspædagogikken. Meget opildnende læsning!”
- Ove Eide, lektor i norsk og mediefag samt udviklings- og fornyelsesleder ved Firda videregående skole

Copyright © 2012 by Skoletjenesten i samarbejde med
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS / Norge og forfatterne
All Rights Reserved
Denne udgave udgives og distribueres i samarbejde mellem
Skoletjenesten og Unge Pædagoger
Forfattere: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.
256 sider med farveillustrationer.

Målgruppe: Undervisere
Pris: 198,- kr. pr. stk.

 

Bestilling af 10 eksemplarer eller flere ekspederes via Skoletjenesten, der gives 20% på udsalgsprisen.

 

ISBN: 978-87-91663-10-9