Om Skoletjenesten
 • Københavns Befæstning_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Malene Skov Norup
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  msn@skoletjenesten.dk
  Tlf: 28 92 31 76
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Københavns Befæstning

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Københavns befæstning i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Skoleåret 2017-18 har budt på gamle kendinge i nye klæder samt nye tiltag og indsatser. I år er undervisningsforløbet “Regn med Krig” gået fra at have været et læringsspil på iPod til at blive helt analogt og med en række nye elementer. Det nye forløb blev udbudt fra den 3. april 2018. Baggrunden for den nye måde at lave undervisningsforløbet på er, at der i tidligere år blev ved med at være tekniske udfordringer med spillet og iPods. Ingen af delene var noget, der var økonomi til at opdatere. Med den nye måde at “spille” spillet på har vi sikret et mere driftssikkert forløb i flere år frem.

På grund af prisstigninger hos bådfirmaerne har vi været nødt til at lukke ned for undervisning på Trekroner Søfort. Det ene forløb, “Søfortets Hemmeligheder“, er fortsat en del af vores udbud til mellemtrinnet, da vi i samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden har udviklet det til “Vestvoldens Hemmeligheder”. Det har naturligvis ændret genstandsfeltet, men vi underviser ud fra samme struktur som før, bare på Vestvolden i stedet for Trekroner. Det andet forløb, “Kildekufferten”, er sat i bero, men kan på sigt eventuelt overføres til f.eks. Kastrup Fort.

Partnerskab med Rødovre Kommune
I dette skoleår har vi, som sædvanlig, også haft mange aktiviteter i Rødovre, og herunder nævnes nogle udpluk. Som en overordnet indsats for at få flere Rødovre-klasser ud på befæstningen blev det i samarbejde med PUC i Rødovre Kommune besluttet, at en række årgange i hele kommunen skulle have udvalgte obligatoriske forløb i løbet af skoleåret. Det drejede sig om 5. klasse til “Gys og Gru”, 7. klasse til “Regn med Krig” og 9. klasse til “Mission Kold Krig”. Selvom det har været første år med indsatsen, havde det en positiv effekt, og vi håber, at det i næste skoleår er blevet en fast del af lærernes måde at planlægge undervisning på.

I årets løb har afdelingen, i samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden, udviklet på et helt nyt undervisningsforløb, som skal udbydes fra skoleåret 2018-19. Forløbet kommer til at foregå i Kommandocentralen under Rødovre Bibliotek og kommer til at handle om kildearbejde i historiefaget, samt om det civile forsvars indsatser under Den Kolde Krig.

Innovationsundervisning
Igen i år har afdelingen været med til at udvikle og afvikle innovationsuger på Valhøj Skole, som er en af vores partnerskabsskoler. Emnet var “Mit Rødovre” og har ligesom forrige år været et samarbejde mellem lærerne, Heerup Museum og Skoletjenesten Københavns Befæstning. Forløbet strakte sig over to uger i april, og faserne fandt sted flere steder i Rødovre, hvor eleverne blev trænet i at formidle et steds kultur og læringspotentialer på en innovativ måde. Dette skulle give eleverne forudsætninger for selv at kunne formidle deres eget sted, blandt andet for et panel i ”Løvens Hule” – med UUA som paneldeltager. I udstillingsmodellerne så vi blandt andet et innovativt eksempel på en mobil naturlegeplads, et bud på et nyt “Islev Torv”, en legeplads med dyrefigurer for både børn og voksne, en legeplads inspireret af Thomas Dambos Troldekunstværker, og sidst, men ikke mindst så vi en legeplads inde i et bassin fyldt med vand og (levende!) guldfisk.