Om Skoletjenesten
  • Festsalen Arbejdermuseet Skoletjenesten undervisningstilbud
    Konferencen afholdes i samarbejde med forskningsenheden Åben Skole, Danmarks Pædagogiske Universitet.

    Konferencen finder sted den 4. september 2019 kl. 9.30-16 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh.

Konference: Åben Skole – en særlig pædagogisk mulighed

Kulturinstitutioner, skoler og kommuner samarbejder om åben skole til gavn for børn og unge i hele landet. På konferencen samler vi åben skole-aktører til oplæg og debat.

I år har åben skole eksisteret i fem år, og både kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer har gjort væsentlige erfaringer med, hvordan åben skole kan omsættes i praksis. Men udnytter vi de pædagogiske muligheder, som åben skole rummer?

Konferencen har fokus på, hvordan væsentlige forskelle mellem skolen og det eksterne læringsrum kan udnyttes, så der åbnes for nye elevroller, nye fagforståelser, nye læringsrum, nye underviserroller, der på særlig vis kommer elevernes til gavn.

På konferencen får du indblik i og viden om:

  • den nyeste forskning om åben skole som en pædagogisk mulighed
  • kommunale perspektiver på udvikling af åben skole praksis
  • resultater fra større åben skoleprojekter på kulturinstitutioner
  • skoleperspektiver på væsentlige forskelle og rum for pædagogiske muligheder i åben skole

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med åben skole.

Program for konference:  

9.30-9.45: Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer byder velkommen.  

 

9.45-10.30: Lars Emmerik, Lektor Materiel Kulturdidaktik, DPU 
Emmerik vil på baggrund af sit omfattende forskningsprojekt om åben skole fortælle om, hvordan forskelle kommer til syne både som åbninger for nye pædagogikker og som paradokser i samarbejdet. 

 

10.30-10.45:Kaffepause 

 

10.45-11.30: Dialog mellem et skoleleder- og kulturinstitutionsperspektiv på åben skole Sidsel Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Københavns Museum 
Helle Bjerg, pædagogisk leder, Skolen på Grundtvigsvej.  

 

11.30-12.00: Kuraterede samtaler blandt konferencedeltagerne. 

 

12.00-13.00: Frokost 

 

13.00-13.45: Finn Holst, ph.d. og ekstern lektor, DPU 
Holst vil på baggrund af sin viden om åben skole generelt og sin specifikke forskning i musikskolesamarbejder præsentere eksempler på, hvordan åben skole kan være et særligt pædagogisk mulighedsrum. 

 

13.45-14.00: Kaffepause 

 

14.00-14.45: Dialog mellem et KL- og et kulturinstitutionsperspektiv 
Jane Bendix, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten ARKEN 
Birgit Lise Andersen, chefkonsulent KL. 

 

14.45-15.15: Kuraterede samtaler blandt konferencedeltagerne.  

 

15.15-15.45: Paneldebat 

 

15.45-16.00: Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer - tak for i dag.