Om Skoletjenesten
 • Musikmuseet_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Ulla Hahn Ranmar
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  ulla.hahn.ranmar@natmus.dk
  Tlf: 41 20 62 71
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Musikmuseet

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Musikmuseet i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Overordnede linjer i Musikmuseets pædagogiske arbejde
I skoleåret 2017-18 har det pædagogiske arbejde på Musikmuseet haft fokus på fortsat at konsolidere driften på den forholdsvis nye undervisningsafdeling. Derudover har fokus blandt andet været på at etablere et nyt underviserteam, udvikle nye undervisningsmaterialer til alle forløb, starte det pædagogiske laboratorie op, udvikle et nyt danskfagligt forløb og etablere partnerskaber med to skoler i Københavns Kommune. Sidst, men ikke mindst har arbejdet på Musikmuseet i høj grad været præget af de organisatoriske forandringer, som museet har gennemløbet i samme periode. Musikmuseets undervisningsafdeling er ikke længere organiseret under Musikmuseets egen overinspektør, men indgår nu i Nationalmuseets samlede undervisningsafdeling, dog med fortsat fokus og arbejdssted på Musikmuseet.

Fremtidens digitale Klingende Museum
Siden Musikmuseet åbnede for næsten fire år siden, har vi i det pædagogiske arbejde haft fokus på undersøgelser og eksperimenter med, på den ene side, hvordan vi kan skabe stærkere koblinger mellem elevernes læring og den sanselige, taktile tilgang til musik, og på den anden side at skabe tydeligere forbindelser mellem elevernes egen musikalske verden og musikken i det brede historiske perspektiv. Det Klingende Museum har været omdrejningspunktet for det, hvor elever er kommet helt ind på livet af blandt andet instrumenterne fra symfoniorkestret og med fokus på sanserne fået mulighed for at spille på alt fra cello til klarinet og trompet. Det er tydeligt, at det sanselige, personlige møde med instrumenterne rummer en særlig værdi i forhold til elevernes motivation og indlevelse, og at det åbner op for en helt ny forståelsesramme i forhold til faget musik. Dette greb vil vi gerne udvide til også at indeholde et, i elevernes øjne, mere nutidigt element.

Af samme grund har vi med støtte fra Den Obelske Familiefond i skoleåret 2017-18 arbejdet på at skabe et nyt rum i udstillingen, kaldet Flex Space. Med Flex Space ønsker vi at skabe et aktivitetsareal, som går i direkte samspil med vores smukke, historiske instrumenter – og som både peger ind i børn og unges eget musikunivers og fremad i tid. I aktivitetsarealet etablerer vi så at sige et fremtidens Klingende Museum, som vil indgå i vores undervisningsaktiviteter i form af kreative workshops og samspilssessions. Og med fremtidsmusikinstrumenter, som ikke nødvendigvis er underlagt en særlig kulturel forforståelse, men som i endnu højere grad intuitivt inviterer til udforskning og interaktion. Flex Space blev taget i brug i midt oktober 2018 og vil indgå i museets fredmadrettede udviklingsarbejde. Vi forventer at udbyde et forløb med Flex Space i januar 2019.

Sanselig læsning
Musikmuseet har arbejdet med udviklingen af to danskfaglige forløb og et forløb forankret i kristendom med grundskolens mellemtrin som primær målgruppe. Arbejdet sigter mod at kvalificere det faglige udbytte for de gældende fag i samspil med en stærk musikfaglighed og med kreative, skabende musikalske processer som omdrejningspunkt. Gennem arbejdet i Musikmuseets faciliteter i Det Klingende Museum har afdelingen erhvervet sig erfaringer med sanselig læsning; hvordan musikalske, skabende processer med udgangspunkt i et andet æstetisk udtryk såsom litteratur, digte, bibelfortællinger og lydoptagelser kan skabe læring og nye faglige erkendelser inden for begge fag hos eleverne. Det skærper på den ene side deres indlevelse i og forståelse af udtryk, samtidig med at det understøtter elevernes lytteoplevelser og lyttekompetencer og sætter de grundlæggende musikalske parametre som tonehøjde, lydstyrke, klang, tempo m.m. i spil.

Dette arbejde spiller desuden meget tæt sammen med museets pædagogiske laboratorie, som har fokus på interaktionen mellem det kropslige/taktile og det sproglige/dialogiske i elevernes læreprocesser. Omdrejningspunktet herfor er blandt andet spørgsmål som: Hvordan får vi sat ord på den taktile oplevelse? Hvad bruger vi sproget til, når vi arbejder med lyd, der er usynlig? Kan vi udvikle og tydeliggøre, hvor musikken kan bidrage til elevernes sproglige udvikling gennem sanselige og kropslige erfaringer i relation til et fag?

Musikmuseet eksperimenterer løbende med metoder til at udbrede denne tilgang til andre målgrupper og vil også på sigt inddrage det føromtalte Flex Space i kommende udviklingsprocesser inden for området.