Om Skoletjenesten
 • NNAS_undervisningsilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Katrine Johnsen
  Projektleder
  kj@skoletjenestenetvaerk.dk
  Tlf: 23 29 86 53
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Nationalt netværk af skoletjenester

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Igennem det seneste år har Nationalt netværk af skoletjenester videreført indsatsen med at skabe flere og bedre samarbejder mellem kommuner, eksterne læringsmiljøer og undervisningssektoren; udviklet koordineringen af lokale, regionale og nationale initiativer og indsatser omkring åben skole; understøttet, at endnu flere anvender de eksterne læringsmiljøer som læringsressourcer i skolernes undervisning, samt delt den lokale viden og erfaringer på tværs af landet.

Dette er sket i en løbende dialog med de tre samarbejdskommuner Hjørring, Viborg og Fredericia, med Kulturministeriet og Undervisningsministeriet samt med Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. Der har desuden været fokus på netværkets generelle opgaveløsning med en særlig målsætning om at udvikle og tydeliggøre det at være koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester. Året bød også på en ny forlængelse af projektperioden fra begge ministerier, således at forankringsprocessen fortsat pågår.

Udvikling af en generel koordinatorpraksis
Et vigtigt fokus igennem året har været at arbejde med at definere en generel koordinatorpraksis for at blive tydeligere på, hvilke opgaver man løser som koordinator, hvilke roller man indtager i løsningen af dem, og på hvilke niveauer - lokalt, regionalt og nationalt - man løser dem. Og herved også gøre det tydeligere for omverdenen, hvad man kan bruge netværket til.

Målsætningen er, at vi i fællesskab skal blive skarpere på, hvad det er, koordinatorerne gør i dagligdagen, og hvordan de gør det, og igennem denne proces blive bedre til at identificere og diskutere de generelle opgaver til gavn for den samlede opgavevaretagelse. Dette arbejde er samtidig med til at øge vores fælles forståelse af netværkets hovedopgave (at sikre, at eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges uddannelse) og skabe et fælles sprog, der vil bidrage til at tydeliggøre netværkets arbejde både internt og eksternt. Det er en proces, der fortsat pågår, og som både er kompleks og god.

Udvikling af praksis for videnproduktion
Undervejs i udviklingen af en generel koordinatorpraksis opstod der (også) et behov for at fokusere på viden, videndeling og videnproduktion, hvilket også har været inspireret af arbejdet i de pædagogiske laboratorier i Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. Udgangspunktet var koordinatorernes erfaringer med praksis rundt omkring i landet; at flere og flere efterspørger redskaber og hjælpemidler, de kan bruge på egen hånd. Samtidig kan dette være med til at skærpe den generelle koordinatorpraksis ved at flytte (en del af) konsulenthjælpen til en række fælles værktøjer på tværs af de enkelte koordinatorers individuelle praksis. Hjemmesiden skal med tiden udvikles til at kunne rumme denne ”hjælp-til-selvhjælp”.

Hen over foråret har vi i fællesskab arbejdet med, hvordan vi kan gøre det, og hvad der er behov for blandt netværkets målgrupper. Denne proces arbejder vi videre på i efteråret 2018, hvor koordinatorerne går i produktionsmodus, imens vi samtidig løbende undersøger, hvordan vi kan kvalificere de forskellige produkter, der skabes undervejs.