Pædagogisk Center i Kolding

Pædagogisk Center i Kolding

Vores sted

Pædagogisk Center faciliterer læring for folkeskolerne i Kolding kommune.

Med praksisnære konsulenter tilbyder vi spændende undervisningsforløb for lærere og deres klasser i PIL (Pædagogisk Innovations Laboratorium), LEGOteket, FabLab, Naturskolen eller ude på skolen. Endvidere udlåner vi læringsmaterialer, lokaler og læringsrum af mange slags.

Omdrejningspunktet er facilitere og motivere til en varieret skoledag med undervisning af høj kvalitet, samt fremme arbejdet med 21’st century skills og fremtidens skole.

Vi ser FN’s Verdensmål som overordnede og helt centrale for vores arbejde!

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vi arbejder ud fra principperne i 21’st century skills samt praksisfunderet kompetenceudvikling: Med afsæt i lærernes viden om elever og de faglige mål vil vi sammen være nysgerrige på læring i, afprøvning af, refleksion over, samt udvikling af en anderledes og varieret skoledag. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

PIL (pædagogisk innovationslaboratorium) her kan elever og lærere deltage i innovationsforløb, designundervisning, undervisning i robotteknologi, programmering og produktion.

LEGOTEKET tilbyder en bred vifte af undervisning med LEGO Education. Vi har fokus på tre hovedområder: Kodning/programmering, Engineering og Maker-aktiviteter, Matematik/forståelse.

FABLAB gennem en blanding af designtænkning og digital fabrikation lærer eleverne at arbejde med at løse virkelige problemstillinger eller fiktive cases ved brug af designmodellen for Fablab.

KOLDING NATURSKOLE formidler naturoplevelser og læring i og om naturen for børn og unge i kommunale institutioner i Kolding Kommune. Det kan være for de yngste i vuggestuer eller dagplejen og helt op til de ældste elever i folkeskolen.