Skoletjenesten Öresund

Skoletjenesten Öresund

Skoletjenesten Öresund är ett projektsamarbete som drivs och finansieras av Skoletjenesten, Malmö unviersitet och kulturförvaltningen i Malmö.

Bland  verksamhetens uppgifter finns följande:

• Främja och stärka kulturens roll i lärande processer baserad på aktuell forskning 
• Främja metodutveckling inom kulturpedagogik 
• Kompetensutveckling av lärare i förhållande till kulturinstitutionernas verksamhet 
• Undersöka möjligheter till forskningsprojekt kring kulturpedagogik och skola. 
• Utveckla modeller och samarbetsformer som gör kulturinstitutionerna tillgängliga för skolor på båda sidor av Öresund. 

Vi kommer gärna med tips och vägledning till lärare och elever som vill besöka en kulturinstitution eller arrangera en lägerskola på andra sidan sundet, eller starta ett skolsamarbete.

Idéer och erfarenheter från tidigare verksamhet finns i denna slutrapport:

profil

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Se under tilbudsbeskrivelse.

Kontakt:

Marianne Bomgren
+45 60 22 87 19