Gram Lergrav - Palæontologi

Gram Lergrav - Palæontologi

Vores sted

Gram Lergrav -Palæontologi er en del af Museum Sønderjylland.

Tæt på museumsbygning ligger selve lergraven, hvor man kan finde snegle- og muslingeskaller, søpindsvin, krabber, hajtænder, øresten af fisk og i sjældne tilfælde knogler fra hvaler.

Museets udstilling viser fossiler fra Gram Lergrav og fortæller historien om dengang, hvor havet dækkede det meste af Syd- og Sønderjylland for 10 millioner år siden.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Dette er museet, hvor de besøgende gerne må røre. Ved at grave efter fossiler i lergraven får de besøgende en oplevelse, der taler til sanserne, og samtidigt bidrager de til det videnskabelige arbejde.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

På museet udstilles de ægte genstande, som er fundet i lergraven. Undervisningen giver de besøgende en forståelse for, hvordan livet i havet så ud for 10 millioner år siden og perspektiverer dette til nutiden.

skoletjenesten undervisningstilbud Gram Lergrav

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

65 370 774

Kontakt:

Lars Petersen, museumsformidler
65 370 774
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud: Helst pr. e-mail