Svenstrup Naturskole

Svenstrup Naturskole

Vores sted

En tur ud med naturvejlederne skal gerne give et mod- og medspil til den undervisning der foregår inde på skolen. Vi kan blandt andet byde ind med et anderledes læringsrum, hvor undervisningen er konkret og giver viden i hænderne.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Svenstrup Naturskole støtter op om de pædagogiske lærerplaner. Dette gennem udbud af ture, pædagogkurser, inspiration og netværk.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Målet er overordnet at give børnene gode oplevelser i naturen og skabe grobund for en livslang glæde ved naturen.

Svenstrup Naturskole Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

21 25 60 62

Kontakt:

21 25 60 62