Sort/Hvid

Sort/Hvid

Vores sted

Sort/Hvid er en international scenekunstproducerende institution, der arbejder tværæstetisk og forskningsbaseret i det offentlige rum og på virtuelle platforme. Vi samarbejder med teatre, festivaller og kunstinstitutioner i ind- og udland og er kompromisløse i vores arbejde for at flytte grænser. Sort/Hvid har en mission om at skabe performances, opera, ballet, skulpturer, talks og virtuelle værker, der undersøger aktuelle samfundsmæssige og politiske emner på tværs af genre og form. Teatret ønsker at gøre op med den traditionelle måde at tænke teater på og skabe samarbejder på tværs af kunstarter og brancher.

Teatret er ledet af den internationalt anerkendte dramatiker og instruktør Christian Lollike og høster stor opmærksomhed i ind- og udland, blandt publikum, i medierne og i offentlige debatter.

Sort/Hvid blev grundlagt i 1972 under navnet CaféTeatret. I 2014 skiftede CaéTeatret navn til Sort/Hvid, men blot et halvt år senere brændte det historiske teater i Skindergade og arbejdet med at finde nye lokaler og midler til finansiering begyndte.

Det nye teater i Staldgade i Den Brune Kødby åbnede i april 2017 og ligger i en renoveret slagtehal, i den gode ende af Kødbyen på Vesterbro. Omtrent 20-30.000 publikummer kommer årligt igennem vores hus, et publikum, der er veluddannet, politisk engageret, kulturelt, samfundsinteresserede og frem for alt nysgerrige. Aldersmæssigt spænder det fra de helt unge under 30 til 60-plus, og vores billetstatistikker viser et stort og stabilt tag i de unge under 30 – noget de færreste teatre og kulturinstitutioner generelt kan prale af.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vi lægger vægt på det samfundsengagerende, politiske, kulturelle aspekt i vores produktioner. Derfor er det også vores primære mål at lægge op til debat og få unge til at reflektere over samfundet og spørge ind til tidens allermest brændende emner (politik, velfærdsstat, flygtninge, klima etc). I sidste ende vil vi gerne anspore dem til at få ideer til nye måder at leve sammen på, til systemændringer, ja, til at blive mere bevidste og (selv)kritiske borgere og medborgere.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Vores forestillinger - og dermed også vores skolematerialer - handler om samfundet og den måde, vi mennesker lever i det på. Sort/Hvid sætter gennem scenekunsten aktuelle (samfunds)emner på dagsorden, som børn og unge derved lærer at forholde sig kritisk til. Sort/Hvid har lavet forestillinger om emner, der bevæger sig fra kunst og kultur over politik og velfærdsstat til naturvidenskab og klima og har behandlet så forskellige emner som landbrug, en stresset sundhedssektor, angsten for flygtninge etc.

Børn og unge lærer at gå kritisk til værks, de lærer nyt om helt faktuelle emner og lærer at debattere tidens vigtigste spørgsmål.

Sort Hvid Living Dead Skoletjenesten undervisningstilbud
Living Dead om asylkrisen af Christian Lollike
Foto Rumle Skafte

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

70 70 74 94

Kontakt:

Lea Vendelbo Petersen, forhus- og billetansvarlig
70 70 74 94
Yderligere information:

Sort/Hvids billetsalg er åben tir-fre – dog kan der altid købes billetter over www.teaterbilletter.dk til alle vores forestillinger (inkl. skolerabat).

Pris for undervisning:

Gruppe Ung (min. 6): 40 kr. pr. billet.