Energi Viborg - spildevand

Energi Viborg - spildevand

Vores sted

Energi Viborgs datterselskab, Energi Viborg Vand A/S, varetager spildevandsforsyningen i Viborg Kommune. Udover opgaven med afledning og rensning af spildevand sørger selskabet for tømning af ca. 6.000 septiktanke på ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet.

Det samlede produktionsapparat består af ca. 1900 km. forsyningsledninger, 240 pumpestationer, 230 åbne bassiner og 22 renseanlæg

Renseanlæggene har i 2012 modtaget og renset ca. 10,6 mio. kubikmeter spildevand og produceret ca. 1.800 tons slam (100 % tørstof).

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Hvad lægger vi vægt på i undervisningen?

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hvad skal eleverne/børnene lære hos os?

Energi Viborg - spildevand

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

89 29 29 03

Kontakt:

Gitte
89 29 29 03
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:

Fredag lukker vi kl. 12