Copenhagen Film Festivals

Copenhagen Film Festivals

Vores sted

Copenhagen Film Festivals (Fonden de Københavnske Filmfestivaler), står bag festivalerne CPH:DOX, CPH PIX og BUSTER.

BUSTER er Danmarks største film- og mediefestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår viser festivalen øjenåbnende film fra hele verden og inviterer indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i filmens og mediernes univers. I alt afholdes 250+ arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og omegn, med afstikkere rundt i hele landet. Vi vil møde vores unge kernepublikum i øjenhøjde og på deres platforme, og gennem et stærkt kurateret filmprogram, workshops, events, nye medier og interaktion invitere dem til at tage aktiv del i festivalen. Vi vil tilbyde læring, dannelse og også meningsfuld underholdning, og sammen sætte fokus på filmens betydning for vores forståelse af verden.

Hos BUSTER lægger vi i hverdagene vægt på at præsentere et skarpt kurateret program, særligt målrettet institutioner og alle grundskolens tre trin.

Følg med på buster.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for skoler eller institutioner.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Med festivalens skoleprogram er det vores ambition at bidrage til medie- og samfundsdannelse af børn og unge, samt at skabe socialt bevidste samfundsborgere. Her vi møder vores publikum i en læringskontekst og har de bedste forudsætninger for at tilbyde dem øjenåbnende oplevelser, som ikke ellers er mulige indenfor den almindelige undervisningsramme. Programmet er opdelt i tre sektioner, som følger grundskolens trinindeling; indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver sektion består af film, tematiske kortfilm-pakker og mediedidaktiske workshops, som kurateres og tilrettelægges med fokus på faglighed og undervisningsrelevante tematikker. Endvidere tilbyder vi undervisningsmaterialer til udvalgte film og et tillægsprogram af perspektiverende og dialogskabende talks, debatter og miniworkshops tilknyttet størstedelen af titlerne på tværs af sektionerne i samarbejde med forskellige partnere og organisationer. Programmerne tilrettelægges så de komplimenterer læringsmål og understøtter undervisningen.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Med filmoplevelsen som omdrejningspunkt præsenterer festivalen et skole- og børnehaveprogram, der med en faglig og tematisk indgangsvinkel ønsker at lægge op til læring gennem dialog og skabelsen af perspektiv. BUSTER præsenterer hver år film med en lang række forskellige temaer.

BUSTERs workshopprogram er medieorienteret og har fokus på digital dannelse. Følgende parametre kommer ofte i spil i løbet af en workshop:

· Æstetik: Kreativitet, billed- og/eller lydkomposition, filmiske virkemidler

· Narration: Historiefortælling og den personlige fortælling

· Kildekritik og etik: Produktionsorienteret dialog om video og billeder på internettet

· Tekniske og praktiske færdigheder: bl.a. software og digitale værktøjer

· Almenpædagogik: Samarbejde, sammenhold, og brugen af det alternative læringsrum

skoletjenesten undervisningstilbud BUSTER
Vi glæder os til at se jer i biografen!
Foto Yann Houlberg Andersen © CPH PIX / BUSTER

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Sidsel Søgaard Spas
33 45 47 38
Yderligere information:

Pris for entré

Filmvisninger: 17 kr./pers.

Workshops fra 600 kr./klasse