Om Skoletjenesten
  • Københavns Museum_undervisningstilbud_skoletjenesten
    I Københavns Museums partnerskab med Tagensbo Skole har skolen bidraget til at udvikle elementer af det nye museum, der er åbnet i 2019. På billedet er elever i gang med undervisningen i det arkæologiske værksted.
  • Hvor skal I hen med åben skole?
    Her på skoletjenesten.dk kan du få hjælp til at planlægge det kommende skoleår, uanset hvor i landet du befinder dig. Sitet rummer alle fem typer af forløb.

Fem typer af forløb i åben skole

Når du som lærer vil inddrage de eksterne læringsrum i undervisningen, er der forskellige typer undervisningsforløb og forskellige måder at samarbejde på. Alle er de med til at forme, hvad åben skole er og kan. I denne artikel præsenterer vi fem typer af undervisningsforløb i eksterne læringsmiljøer, der på forskellig vis bidrager til undervisningen og elevernes læring.
Af
Lise Sattrup

Med Skolereformen 2014 blev samarbejde mellem skole og omverden et formuleret mål. Men hvad er åben skole-undervisning? Vi kan forstå åben skole som alt fra et-times forløb, der foregår uden for skolen til de tætte og længerevarende partnerskaber mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

På egen hånd
Forløb på egen hånd- er undervisning, hvor en lærer vælger at besøge et eksternt læringsmiljø og selv varetager undervisningen på stedet. Denne type af forløb kræver et minimum af samarbejde mellem skolen og kulturinstitutionen. Det eksterne læringsmiljø bliver rammen for undervisningen og bidrager eventuelt med viden om genstandsfeltet og inspiration til undervisningen gennem lærer- og elevmateriale og lærerkursus.

Grundforløb
Her er der tale om de faste undervisningstilbud, der ofte er af kortere varighed f.eks. en til to-timer, hvor skolen booker en underviser til at varetage undervisningen. De eksterne læringsmiljøer har ofte udviklet idéer og eventuelt materiale til undervisning på skolen før og efter grundforløbet. På Skoletjenestens website præsenteres de faste grundforløb, og kulturinstitutionerne udbyder ofte lærerkurser, hvor grundforløbet præsenteres, så læreren kan forberede besøget og samarbejde omkring undervisningen før- under og efter besøget.

Citat 1_undervisningstilbud_skoletjenesten

Workshop
En workshop minder typisk om et grundforløb, da det også er faste forløb udviklet af det eksterne læringsmiljø. Workshops adskiller sig dog ved at være af længere varighed end grundforløbene, to- fire timer, samt ved at have fokus på praktiske aktiviteter.  Workshop tilbydes ofte som et forløb på skolen, men kan også foregå i det eksterne læringsmiljø. Workshop kan både være henvendt til lærere og elever, og du kan læse mere om udbuddet af workshops på skoletjenesten.dk.

Fordybelsesforløb
Denne type forløb er kendetegnet ved at strække sig over flere dage, og ofte er fordybelsesforløb skræddersyet til den enkelte klasse. Hvor grundforløb finder sted i det eksterne læringsmiljø, kan fordybelsesforløb foregå både i det eksterne læringsmiljø og på skolen. Fordybelsesforløb betegnes ofte som længerevarende forløb og har et særligt potentiale for elevers læringsudbytte både på grund af den specifikke tilpasning til den enkelte klasse og det udvidede samarbejde med lærerne.

Citat 2_undervisningstilbud_skoletjenesten

Partnerskabsforløb
Stadig flere skoler vælger at samarbejde med eksterne læringsmiljøer om undervisningsforløb, som udvikles, gennemføres og evalueres i partnerskaber. Partnerskabsforløbene kan være både af længere eller kortere varighed, de kan foregå på skolen eller i det eksterne læringsmiljø. Partnerskabsforløb udfolder flere pædagogiske potentialer, hvad enten man ønsker fordybelse, understøttende undervisning, praksisfaglighed eller lignende, og giver særlige rammer og rum til samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.