Om Skoletjenesten
 • Guide til det gode samarbejde
  Kontakt
  Har du spørgsmål til publikationer og materialer, kan du kontakte:

  Dorte Villadsen
  Faglig leder, Pædagogisk udvikling
  dv@skoletjenesten.dk

  Siska Rohr Harrebye
  Faglig leder, Kommunikation
  srh@skoletjenesten.dk
 • Følg os på Linkedin
  Få nyt om jobs, publikationer, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.

 • Undervisning aarsberetning
  Projekter og indsatser i Skoletjenesten
  I Skoletjenestens årsberetninger får du et indblik i de mange udviklingsprojekter, partnerskaber og pædagogiske indsatser, der foregår i Skoletjenesten både i de faglige miljøer på kulturinstitutionerne og på tværs af organisationen. Her kan du også se, hvordan Skoletjenesten arbejder med nye indsatser frem imod et videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Publikationer og materialer

Her finder du udvalgte publikationer, materialer, faglige artikler og bøger, som er udviklet dels i Skoletjenestens faglige undervisningsmiljøer, dels som følge af fælles pædagogiske udviklingsprojekter og indsatser på tværs af organisationen.

 

Publikationer 

 

På små ben – et partnerskabsprojekt mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner

Publikation, 28 sider, udgivet januar 2018

Publikationen formidler indsigter fra projektet ”På små ben i billedrum”, et toårigt partnerskabsprojekt mellem ARKEN Museum for Moderne Kunst, Heerup Museum, Ishøj og Rødovre Biblioteker samt daginstitutionerne Regnbuen, Firkløveren, Valhøj, Rønneholm og Skanderup. Publikationen samler erfaringer og bud på etablering og udvikling af partnerskaber mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner.

Læs publikationen her

 

Guide til det gode samarbejde

Publikation, 36 sider, udgivet december 2016
Denne samarbejdsguide er blevet til som en del af den særlige indsats med folkeskolereformen i Skoletjenesten. Skoletjenesten har i den forbindelse indsamlet de erfaringer, undervisningsansvarlige på Skoletjenestens 20 afdelinger har gjort sig med samarbejder med skoler, og samlet dem i denne guide for at gøre det lettere for eksterne læringsmiljøer at indgå i samarbejder med skoler. Guiden er udviklet til ansatte på eksterne læringsmiljøer, men kan også give inspiration til fx skoleledere, lærere, kommunalt ansatte og andre personer, der er involveret i samarbejder med eksterne læringsmiljøer.
Læs guiden her.

 

Inspiration til partnerskaber i den åbne skole

Publikation, 24 sider, udgivet september 2017
Skoletjenesten på Museum Vestsjælland har udgivet et inspirationsmateriale om partnerskabsmodeller mellem skoler og museer, der sætter fokus på, hvordan partnerskaber kan skabe værdi på flere planer. Materialet giver et indblik i, hvordan en partnerskabssatsning, og de arbejdsfællesskaber, som opstår heraf, kan skabe værdi for skoler og museer på flere planer. Konkret kan man læse om tre forskellige partnerskabsmodeller med konkrete cases, gode råd om implementering og udvikling af partnerskaber samt udtalelser fra museer og skoler om forskellige aspekter af partnerskabsarbejde.
Læs publikationen her.

 

Unge stemmer

Publikation, 28 sider, udgivet juni 2017
Arbejdermuseets nye valgfag ”Unge stemmer” styrker udskolingselevers demokratiske selvtillid. Det viser resultater fra forskere, der har fulgt fagets tilblivelse. Valgfagets formål er at eleverne får en forståelse for det samfund, de lever i og mod til at tage ordet. Der er fokus på processen, ikke produktet i forhold til elevernes læring. Og elevernes demokratiske selvtillid styrkes via en demokratisk pædagogisk tilgang, hvor eleverne bliver støttet og udfordret til at se flere perspektiver af den samme sag.
Læs om resultaterne og fagets indhold i publikationen.

 

135 steder at tage hen med skoletjenesten.dk

Publikation, 28 sider, udgivet maj 2017
Skoletjenestens årskatalog 2017/18 er omdelt på alle skoler øst for Storebælt. Det giver lærerne et overblik over undervisningstilbud i 135 eksterne læringsmiljøer, som er fordelt på syv kategorier. Se blandt andet hvilke museer og kulturinstitutioner der tilbyder undervisning inden for naturfag og naturvidenskab, kunst, design og arkitektur og kulturudveksling.

Læs kataloget.

Materialer

 

Didaktisk model: Undervisning i eksterne læringsmiljøer

Model, udviklet af pædagogisk team, september 2015
Den didaktiske trekant til brug for tilrettelæggelse af undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer indeholder refleksionsspørgsmål til læringsmål, genstandsfelt og pædagogisk metode.

Læs mere om modellen her.  

 

Faglige artikler

 

Tre udfordringer for den Åbne Skole

Artikel, Unge Pædagoger nr. 3, 2016
”Nationalt netværk af skoletjenester” har undersøgt, hvordan skolechefer, skoleledere, lærere, ansatte på skolernes pædagogiske læringscentre og eksterne læringsmiljøer arbejder med den åbne skole netop nu.
Læs artiklen af Marie Damsgaard Andersen & Maria Havgry i tidsskriftet Unge Pædagoger (findes ikke digitalt)

 

Åben Skole & læringsmålstyret undervisning?

Artikel, Unge Pædagoger nr. 3, 2016
Med afsæt i konkrete erfaringer fra Skoletjenestens arbejde med åben skole, udforsker artiklen de oplevede didaktiske udfordringer – og potentialer – der kan være i mødet mellem skole og kulturinstitution.
Læs artiklen af Dorthe Villadsen i tidsskriftet Unge Pædagoger (findes ikke digitalt)

 

Æstetisk læring og kunstnerisk samskabelse som demokratisk dannelse

Artikel, Unge Pædagoger nr. 3, 2016
Hvordan tilrettelægger vi bedst læreprocesser med kunst, så forskellige børn og unge oplever dem relevante, og så de supplerer skolens læringsrum? Sådanne spørgsmål bruger forfatterne af denne artikel til at udfolde, hvordan samarbejdet mellem professionelle kunstnere, læringsafdelingen i Nikolaj Kunsthal og folkeskolen kan profittere af hinandens kompetencer og skabe rammer, der omsætter den åbne skole i praksis.
Læs artiklen af Hilde Østergård & Diana Gerlach i tidsskriftet Unge Pædagoger (findes ikke digitalt)

 

Kreativitet i Åben Skole

Artikel, Unge Pædagoger nr. 3, 2016

Med udgangspunkt i et forløb på ARKEN med en 5. klasse fra Ishøj Skole undersøger artiklen, hvordan et konkret Åben Skole-forløb potentielt kan stimulere kreative processer gennem forskydninger af positioner og tværfaglige koblinger.
Læs artiklen af Lise Sattrup & Jane Bendix i tidsskriftet Unge Pædagoger (findes ikke digitalt)

 

Kunstens værker i dansk og tværfaglige forløb

Artikel, LæringsCentret nr. 3, april 2016
Dorte Villadsen skriver om, hvordan mødet med kunsten kan være med til at understøtte arbejdet i dansk og tværfaglige forløb, ud fra anderledes måder at lære på.
Læs artiklen.

 

Bøger

 

Dialogbaseret undervisning

Bog, 256 sider, udgivet 2012, sprog: dansk, engelsk, spansk
Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig med at den flerstemmighed, der ligger latent i alle klasser, udnyttes og øger læringspotentialet.
Læs mere og bestil bogen Dialogbaseret undervisning.

Foto på siden: Nikolaj Kofod Larsen ©KØS Museum for kunst i det offentlige rum.