Om Skoletjenesten
 • Sagnlandet Lejre_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Jutta Eberhards
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  skoletjenesten@sagnlandet.dk
  Tlf: 46 42 49 50
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Sagnlandet Lejre

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Sagnlandet Lejre i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Sagnlandet Lejres virke 
Sagnlandet Lejre er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, der favner tiden fra tidlig stenalder til nyere tid. Vi udforsker, formidler og bevarer viden og håndelag om traditionelle historiske og forhistoriske håndværk og livsformer.

I 2017-18 har vi udviklet, kvalificeret, rammesat og gennemført tværfaglige undervisningsforløb for børneinstitutioner, folkeskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige ungdomsuddannelser og andre skoleformer. I Sagnlandet Lejre kan der bookes undervisningstilbud af 1½-3 timers varighed med 1-2 instruktører og lejrskoleophold af 1-4 døgns varighed med 2-3 formidlere. Desuden tilbyder vi besøg ud af huset, hvor instruktører i dragt og rolle drager ud i skolen med tidstypisk udstyr, og vi har tilrettelagt særlige undervisningsforløb til større grupper, der skulle lære noget fagligt om tiden og samtidig øve sig i samarbejde, sammenhold og fællesskab.

Partnerskab med Lejre Kommune 
Sagnlandet Lejre er en aktiv del af den børnekulturelle indsats, som Lejre Kommune har udviklet for de kommende fem år. Børnekulturpakkerne giver hvert år børn og unge involverende oplevelser med kunst og kultur, fra de begynder i vuggestue til og med 9. klasse. Sagnlandet Lejre tager del i børnenes kulturelle liv i deres førskolealder til og med 4. klasse. Med det blev samarbejdet med kommunens skoler og institutioner endnu tættere.

Et af de 5-åriges kulturforløb var et brobygningsprojekt, hvor 250 kommende skolebørn i Lejre Kommune blev samlet over tre dage. Dagene var tilrettelagt som et vikingetræf, hvor børnene legede vikinger og kom igennem en masse aktiviteter og samarbejdsøvelser, som gjorde dem godt rustet til at blive sendt ud i den store vide verden. Brobygningsprojektet gav de kommende skolebørn mulighed for at møde hinanden før sommerferien og sammen lave aktiviteter, hvor de kunne få øje på hinanden og lære hinanden lidt bedre at kende, med fokus på fællesskabende aktiviteter, hvor sanserne, legen og fantasien er i fokus.

Som en del af partnerskabet har Lejre Kommune købt 33 undervisningstilbud og fri adgang i hverdagene, så skolerne har kunnet bruge Sagnlandet Lejre i åben skole. Der er blevet gennemført lærerkurser, og lærerne har kunnet erhverve sig et Sagnlandskørekort, der gør dem i stand til at tilrettelægge undervisning på egen hånd. I år blev dette samarbejde udvidet til førskolealderen til de 16 kommunale børneinstitutioner, der nu gratis kan besøge Sagnlandet Lejre.

Udviklingsprojekter 
Den kommende kongehal viser sig synlig i Sagnlandets terræn. Kongehallen vil være med til at sikre mulighed for undervisning hele året, og hallen og dens område kommer til at danne ramme om en forandret pædagogisk praksis med udvikling af en helteskole.

Et udviklingsprojekt, der taler ind i den kommende helteskole, er arbejdet med fortællinger. I samarbejde med Det Fortællende Teater har Sagnlandet fokus på børns udvikling og dannelse igennem egne fortællinger. Sagnlandet Lejre kortlagde i denne sammenhæng brugen af fortælling i undervisningen som stemningsskaber i forhold til tidsopfattelser, som fast element og samlingspunkt i undervisningen, som optakt til kommende arbejdsopgaver og som en måde at åbne genstande på. Under temaet ”fortælling som en måde at være sammen på” er der afholdt et fortælleseminar med 35 deltagere fra skoler, børneinstitutioner, kulturelle netværk, Folkekirkens Skoletjeneste, fortællere og Sagnlandsformidlere. Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

Skoletjenesten Sagnlandet har, som en forløber til den forandrede pædagogiske praksis i og omkring Kongehallen, påbegyndt et arbejde med at beskrive og udvikle den eksisterende praksis. Dette udviklingsarbejde har været centralt i Skoletjenestens pædagogiske laboratorie i Sagnlandet. I laboratoriet har der både været fokus på Ravnebjergs krigertræning, på at observere og beskrive undervisningspraksis og metoder i undervisningen, på klasseledelse og på, hvordan faglig viden blev inddraget i samtaler med elever. De erfaringer, der er blevet gjort i det pædagogiske laboratorie, skal der arbejdes videre med i udviklingen af den pædagogiske praksis i Kongehallen.