Om Skoletjenesten
 • Bornholm_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Ulla Didriksen
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  ulla.didriksen@brk.dk
  Tlf: 20 33 59 23

 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten Bornholm

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Skoletjenesten Bornholm er i skoleåret 2017-18 blevet videreudviklet på primært grundskoleniveau inden for kunst, kultur og natur. Det nye undervisningskatalog ”Den yderste grænse”, som udkom før sommerferien i samarbejde med de bornholmske undervisere og erhverv, rummede 120 naturvidenskabelige tilbud. Over 90 % af tilbuddene er blevet booket inden sommerferien, hvilket vidner om stor interesse for at bruge de eksterne læringsmiljøer og planlægge efterårets læringsforløb på skolerne.

Samarbejdsrelationerne mellem skolerne og kulturinstitutionerne er fortsat videreudviklet gennem partnerskaber og nye kontakter og understøtter hermed målsætningen for åben skole i skolereformen. Koordinatoren for Skoletjenesten Bornholm er med til at uddele kommunale midler fra en forholdsvis stor pulje til åben skole-projekter, hvilket betyder, at vi får en indsigt i, hvad der rører sig af projekter på skolerne, og hvilke projekter der bliver understøttet økonomisk.

Undervisningstilbud og partnerskaber

Naturvidenskabsfestivalen
Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 blev gennemført på de fleste skoler, og de lidt over 90 tilbud, som koordinatoren havde samlet i et katalog omkring temaet ”Min nye verden – Bright Green Island, Bornholm”, blev revet væk. Det betyder, at flere end 2.200 bornholmske elever har deltaget. Koordinatoren har i løbet af foråret 2017 været tovholder på gruppen bestående af naturfagslærere, naturvidenskabelige institutioner, erhverv og projektlederen for Bright Green Island på Bornholm.

Den måde at samarbejde, udvikle tilbud inden for et naturvidenskabeligt tema og udgive et katalog på betød, at Bornholm modtog Astras pris for Årets festivalarrangør 2017. Begrundelsen lød: ”Prisen går til det bornholmske projekt, fordi det på kort tid har skabt en god udvikling, hvor Naturvidenskabsfestival bliver brugt som løftestang for at skabe engagerende og lærerig naturfagsundervisning for øens børn året rundt. Det sker gennem en bredt sammensat arrangørgruppe, der i 2017 har fået Bornholms eget fokus på Bright Green Island til at spille sammen med Naturvidenskabsfestivals tema ‘Min nye verden’ på forbilledlig vis.”

Ud over æren var præmien på 15.000 kr., der efter arrangørgruppens eget ønske blev brugt til et scienceshow for udskolingseleverne.

Bornholmerdøgnet – Bright Green Island
I samarbejde med koordinatoren for Bright Green Island blev 25 elever i uge 39 tilbudt at deltage i en 3-dages workshop omkring Bornholms grønne omstilling. Målet var at høre, hvad 8. klasses-eleverne tænker og ønsker for deres fremtid. I forbindelse med Bornholms Kommunes Bornholmerdøgn i november, hvor over 250 bornholmske borgere mødtes omkring at skabe et bæredygtigt og klimavenligt samfund på Bornholm, var 8. klassen inviteret til at fortælle om deres drømme og mål, hvilket gav de voksne borgere en del at tænke over. Børn og unges ”grønne dannelse” og viden om bæredygtighed og bornholmske ressourcer i fremtiden er et vigtigt emne.

Talentscienceprojekt
Koordinatoren er desuden blevet tovholder for Talentscienceprojektet, hvor 21 elever fra udvalgte 9. klasser deltager i et intensivt undervisningsforløb, der foregår i et samarbejde mellem folkeskolerne og Campus. Talentforløbet ligger i tråd med den nationale naturvidenskabsstrategi fra 2018, hvor regeringen ønsker en indsats for at styrke talentudviklingen i de naturvidenskabelige fag.

Dinosaurbog
NaturBornholm har med støtte fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd i BRK fået støtte til trykning af en undervisningsbog om de danske dinosaurer. Bogen er udkommet og skrevet af Hanna Pioska og Ulla Didriksen. Bogen vil dels blive solgt i butikken på NaturBornholm til de almindelige besøgende, dels blive udleveret som gratis undervisningsmateriale til hver enkelt elev, der har fået undervisning om dinosaurer på NaturBornholm. Bogen er rettet mod elever fra 0.-4. klasse.

Act on it – teater
I løbet af vinteren blev alle 7. klasserne på Bornholm inviteret til at opleve teaterforedraget ”Don’t Smoke” opført af teatergruppen Act On It! fra Gladsaxe. Teaterforedraget støtter de unge i at sige ’nej tak’ til rygning og forebygger rygestart blandt unge.

Yderligere blev alle 8.-9. klasser inviteret til at opleve teaterforedraget ”D:R:U:G:S” opført af teatergruppen Act On It!. Teaterforedraget støtter de unge i at sige ’nej tak’ til hash og hårde stoffer. Begge tilbud blev udviklet i et samarbejde mellem Center for skole og Center for sundhed.

Musikalsk historie
Den 2. november fik over 600 indskolings- og mellemtrinselever fra de bornholmske skoler tilbuddet om at opleve Sigurd Barretts ”Danmarks Historier”. Det blev en kæmpe succes at opleve Sigurd Barrets innovative og musikalske tilgang til Danmarkshistorien.

Kend din Ø
I samarbejde med Center for børn og familier og understøttet af Kulturaftalen er der blevet udviklet kultur- og fritidstilbud til plejefamilier samt dagplejerne. Det har betydet lørdagstilbud på både NaturBornholm, Kunstmuseet, Museet, Gaarden og Middelaldercenteret. Yderligere to skoler har tilmeldt klasser, der ønsker bedre trivsel og familieinvolvering. Arrangementerne er udviklet i et tværinstitutionelt kultursamarbejde.

Daginstitutionsområdet
I årets løb har de faste og timelønnede undervisningsansatte fra kultur- og naturinstitutionerne på Bornholm deltaget i et aktionslæringskursus med fokus på daginstitutionsområdet. Organisationskonsulent og supervisor Ulla Nedergaard har stået for kursusdagen med temaet: Hvordan kan vi inddrage dialog og begrebsdannelse i oplevelserne, når de små børn er på besøg på en kultur- eller naturinstitution. En del små børn på Bornholm mangler sproglige kompetencer, når de starter i 0. klasserne, og her skal et besøg på professionelle kultur/naturinstitutioner understøtte dette arbejde.