Om Skoletjenesten
  • Studiegrupper Skoletjenesten undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen via linket her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Bevægelse og billedkunst

BESKRIVELSE
Studiegruppen ska undersöka hur man kan arbeta med rörelse och bildkonst. Några konstinstitutioner har använt sig av rörelse i sin undervisning och även samarbete med dansare. På vilka sätt kan rörelse och dans understödja och främja lärande hos elever? Hur kan de undersöka konstverk utifrån rörelse?

UDBYTTE
Deltagarna får mer ”viden”, inspiration och nya idéer genom ta del av exempel från varandras erfarenheter och diskutera dessa.
Det får också pröva något som ger ny erfarenhet.
De får ökat nätverk och perspektiv på sin undervisning genom att detta är en dansk-svensk studiegrupp.

ARBEJDSFORM
2 halvdagsmøder, hvor vi besøger hinanden og ser på praksis.

PRAKTISK
Mötena hållas på Nordsjælland och i Skåne. Eventuella resor ombesörjes av deltagarns själva.

MØDEDATO/ER:

27. september, 24. oktober

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR/ER

Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund, mb@skoletjenesten.dk, +45 60 22 87 19