Om Skoletjenesten
  • Studiegrupper Skoletjenesten undervisningstilbud
    Tilmelding
    Der er lukket for nye tilmeldinger.

Studiegruppe: Daginstitutioner

BESKRIVELSE
Studiegruppen er en videreførelse af en tidligere studiegruppe om samme emne. Igennem et år har studiegruppen mødtes, samlet inspiration og diskuteret, hvordan museer og andre kulturinstitutioner opbygger og styrker deres tilbud til de mindste.

Nu er tiden kommet til at dele vores viden og inspiration. Denne studiegruppe bliver derfor en arbejdsgruppe, der har til formål at producere et materiale, som andre end vi selv kan bruge, og som kan bruges som afsæt til at skabe tilbud til 0-6-årige i dagtilbud eller kvalificere de tilbud, der findes.

Nye medlemmer er velkomne til at deltage. Vi indleder med et fælles møde, hvor vi samler op på centrale erfaringer fra året, der er gået og planlægger vores arbejde videre frem.

UDBYTTE

  • Deltagerne bliver en del af et arbejdsfællesskab, som arbejder ambitiøst og nytænkende med at skabe kultur/naturtilbud til små børn, og som er optagede af at dele viden og erfaringer, som kan komme mange andre til gavn i indsatsen for at skabe kvalificerede møder mellem kulturarv, natur og små børn.
  • Medproducent af et videnprodukt

ARBEJDSFORM
Første møde er opsamling og introduktion for nye medlemmer, hvor vi nedsætter en redaktionsgruppe. Herefter ligger en række fastlagte arbejdsmøder, som evt. suppleres med arbejde i mindre grupper.

PRAKTISK
Møderne holdes på skift på institutioner primært i København.

Deltagelse i studiegruppen kræver at man har erfaring med at udvikle og gennemføre tilbud til daginstitutioner, og at man vil deltage aktivt og forpligtende i arbejdsfællesskabet.

MØDEDATO/ER

Tirsdag d. 27. august kl. 13.00-15.30 på Københavns Museum, Stormgade 18-20, 1555 Kbh. V.

Torsdag d. 3. oktober kl. 13.00-15.30 – sted følger

Torsdag d. 7. november kl. 13.00-15.30 – sted følger

Samt evt. supplerende redaktionsmøder/produktionsmøder

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR

Sidsel Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Københavns Museum. CP2K@kk.dk, 24 47 48 14