Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten Undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen via linket her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Dagtilbud og eksterne læringsmiljøer

Beskrivelse
Hvordan skaber vi gode tilbud til børnehaver og vuggestuer, uden at vi som udgangspunkt bare ”downsizer” vores undervisningsforløb til de små? Hvordan bygger vi gode møder op mellem kulturinstitutioner og børnehaver og vuggestuer? Hvordan styrker vi vores bevidsthed om vores børnesyn på kulturinstitutioner? 

En nyligt vedtaget ny dagtilbudslov med styrkede pædagogiske læreplaner giver anledning til at undersøge, hvordan eksterne læringsmiljøer spiller bedst muligt sammen med børn og personale fra børnehaver og vuggestuer. Hvordan spiller vi bedst muligt ind i forhold til institutionernes hverdag og vilkår? Hvordan arbejde pædagoger med dannelse og læring, og hvordan understøtter vi dette?

Udbytte

  • Deling af viden og erfaringer på området
  • Møder med pædagoger og institutioner 
  • Netværk
  • Deltagelse i fælles videnproduktion. Studiegruppen kører i hele skoleåret 2018/2019 og munder ud i et videndelingsprodukt (publikation).

Arbejdsform
Møderne er halvdagsmøder og faciliteres af Rikke Halberg, Arbejdermuseet og Sidsel Kirk, Københavns Museum.

Vi mødes fire gange i foråret. Vi inviterer fagpersoner fra institutionsverdenen ind til at holde oplæg og dele erfaringer med os.

Praktisk
Møderne afholdes i København.

Vi lægger op til høj mødemoral og arbejder målrettet mod et fælles videnprodukt i sommeren 2019.

Deltagere i studiegruppen forventes at bidrage med udarbejdelse af produktet.

Mødedato(er)
Onsdag den 9. januar klokken 13-15.30 i en daginstitution i København

Onsdag den 13. marts klokken 13-15.30 på Arbejdermuseet

Torsdag den 9. maj kl. 13-15.30 på Glyptoteket

Onsdag den 12. juni i Zoologisk Have

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

Facilitator
Sidsel Kirk, Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Københavns Museum, cp2k@kff.kk.dk, tlf. 24 47 48 14

Rikke Halberg, Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet, rha@arbejdermuseet.dk, tlf. 91 89 67 71