Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten Undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen via linket her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Forandring gennem pædagogik

Beskrivelse
Hvordan kan man pædagogisk arbejde med forandringer?

Denne studiegruppe tager tråden op fra temadagen om FNs Verdensmål og rejser spørgsmål til, hvordan vi pædagogisk i de eksterne læringsmiljøer kan arbejde med at bryde vaner og normer, og hvordan vi forholder os til de etiske problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med svære temaer.

Studiegruppen vil specifikt arbejde med Kirstine og Lissi Thranes didaktiske model – synliggørelse, refleksion og handlemuligheder.

I studiegruppen vil vi afprøve didaktikken i vores egen praksis for efterfølgende at reflektere over potentialer og problemstillinger sammen. Studiegruppen kan derved anvendes i forbindelse med enten udvikling af helt nye forløb eller som kvalificering af eksisterende forløb. Kirstine Thrane deltager i det omfang, det er muligt for hende.

Udbytte

  • Erfaring med pædagogiske eksperimenter
  • Viden om, hvordan man kan arbejde med forandringer
  • Etiske refleksioner
  • Reflekteret praksis

Arbejdsform
Studiegruppen løber over tre møder; det første er introduktion og arbejde med undervisningsplanlægning ud fra den didaktiske model, andet møde tager afsæt i praksiseksperimenter, og tredje møde har fokus på etiske problemstillinger.

Praktisk
Møderne foregår i de eksterne læringsmiljøer. Hvert møder starter med fælles frokost, da den generelle kollegiale sparring også er en del af studiegruppen. Det er væsentligt at deltagerne vil arbejde med og afprøve de didaktiske værktøjer i praksis.

Mødedato/er
Onsdag den 20. februar kl. 12 – 15 HNG inkl. frokost

Tirsdag den 9. april kl. 12 - 15 Thorvaldsens Museum

Mandag den 27. maj kl. 12 - 15 KØS

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

Facilitator

Lise Sattrup, Faglig medarbejder i Skoletjenesten, ls@skoletjenesten.dk tlf. 23 45 87 06

Sofie Andreasen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig KØS Museum for kunst i det offentlige rum, san@koes.dk, tlf. 56 67 60 31

Sasja B. Villumsen, Ny Carlsberg Glyptotek