Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten Undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen via linket her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Kendskab til skolen

Beskrivelse
Hvordan forankres undervisning i eksterne læringsmiljøer tilbage på skolen? Hvordan giver oplevelser og læring i eksterne læringsmiljøer mening fra lærer- og elevperspektiver? Og hvordan arbejdes der med tematikkerne før eller efter et forløb? Med afsæt i disse spørgsmål undersøger vi skolernes virkelighed, og særligt de måder skolerne forstår og bygger videre på undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Udbytte

  • Kendskab til skolerne
  • Metoder til at undersøge pædagogisk praksis
  • Styrket samarbejde med skolerne

Arbejdsform
Studiegruppen løber over tre møder; det første er introduktion til metoder mv. Det næste møde tager afsæt i deltagernes undersøgelser på skoler, og det sidste møde bliver en analyseworkshop med henblik på udvikling af skoletjenestens videnprodukt om skolen som samarbejdspartner.

Praktisk
Møderne foregår i de eksterne læringsmiljøer.

Mødedato/er
Onsdag den 19. februar kl. 9 – 11 HNG

Tirsdag den 26. marts kl. 9 - 11

Mandag den 2. maj kl. 13 - 15

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

Facilitator

Lise Sattrup, Faglig medarbejder i Skoletjenesten, ls@skoletjenesten.dk, tlf. 23 45 87 06

Henrik Guldager Johnsen, Faglig medarbejde i Skoletjenesten, hgj@skoletjenesten.dk, tlf. 29 13 93 26