Om Skoletjenesten
  • Studiegrupper Skoletjenesten undervisningstilbud
    Tilmelding
    Der er lukket for nye tilmeldinger.

Studiegruppe: Praksisfaglighed

BESKRIVELSE
Et flertal i Folketinget har besluttet at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen.

I denne studiegruppe kigger vi nærmere på det konkrete politiske udspil. Sammen undersøger vi, hvordan praksisfaglighed kan tænkes sammen med og ind i undervisning i eksterne læringsmiljøer.

UDBYTTE

  • Viden om det politiske udspils forskellige elementer
  • Teoretiske og praktiske blikke på praksisfaglighed
  • Mulighed for at få ideer til konkrete cases fra din egen praksis
  • Dialog og netværk med undervisningsansvarlige fra andre eksterne læringsmiljøer

ARBEJDSFORM
Studiegruppen forløber over to møder. Møderne vil være tilrettelagt som en blanding af oplæg, dialog og drøftelser af konkrete cases fra deltagernes egen praksis.

PRAKTISK
Første møde afholdes hos Skoletjenesten, Gyldenløvesgade 15, 1600 Kbh. V. Stedet for næste og sidste møde aftaler vi på første møde. Alle, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer, er velkommen i studiegruppen.

MØDEDATO/ER

Møde 1: 11. september kl. 14-16,

Møde 2: 30. september kl. 14-16

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR/ER

Ane Riis Svendsen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig / Koordinator, Arbejdermuseet / Pædagogisk udvikling, ars@skoletjenesten.dk, 28 92 36 71

 

Henrik Guldager Johnsen, Faglig medarbejder i Pædagogisk udvikling, hgj@skoletjenesten.dk, 29 13 93 26