Om Skoletjenesten
 • Studiegrupper Skoletjenesten undervisningstilbud
  Tilmelding
  Der er lukket for nye tilmeldinger.

Studiegruppe: Uderum, historisk metode og kilder – fortsat

BESKRIVELSE
I denne gruppe arbejder vi med historiefaget og dets metoder i undervisningen, når man har bygninger og rum som genstande. Vi undersøger og diskuterer undervisning i historie i forhold til, at eleverne skal præsenteres for og arbejde med byrum, statuer, pladser og bygninger som kilder til historien.

UDBYTTE

 • Viden om historiefagets indhold og didaktik i teori og praksis
 • Viden om og konkrete eksempler på brug af bygninger, byrum og statuer som kilder i historieundervisningen
 • Netværk og sparring med andre, der arbejder med feltet

ARBEJDSFORM

 • Deltagerne kommer selv med idéer til problemstillinger, som vi i fællesskab undersøger
 • Vi afholder 3-4 møder, evt. flere, hvis der er behov
 • Til første møde planlægger vi sammen indhold og datoer for det næste halve år
 • Arbejdet veksler mellem oplæg, gruppediskussion og sparring
 • Møderne er halvdagsmøder, enten formiddag eller eftermiddag
 • Som studiegruppedeltager er det en betingelse, at man deltager aktivt både i form af oplæg, sparring mm.

PRAKTISK
Møderne vil være halvdagsmøder enten formiddag eller eftermiddag og vil skifte sted alt afhængigt af, hvor vi kan mødes.

 • Studiegruppen er forankret i København og på Sjælland
 • Studiegruppen har afholdt to møder og har ca. 8 deltagere, men er åben for nye interesserede!
 • Deltagere: Alle der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer

MØDEDATO/ER

1. møde: 12. september 2019 kl. 12-15, sted eftersendes

2. møde: Aftales på første møde

3. møde: Aftales på første møde

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR/ER

Marie Broen, Regional koordinator i Skoletjenesten og Nationalt netværk af Skoletjenester

mbj@skoletjenestenetvaerk.dk

21 69 32 14