Om Skoletjenesten
  • Studiegrupper Skoletjenesten undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Undersøgelse af genstandsfelters rolle didaktisk

BESKRIVELSE
I studiegruppen undersøger vi sammen, hvilken rolle genstandsfelterne har pædagogisk. Hvornår og hvordan sætter vi fokus på hvad genstandsfeltet repræsenterer eller omhandler? Og i hvilke sammenhænge er genstandsfeltets metoder eller museets metoder omdrejningspunkt for undervisningen?

Studiegruppen knyttes til deltagernes undersøgende pædagogiske praksis – idet vi fælles skal undersøge hinandens brug af genstandsfelter i praksis.

UDBYTTE

  • En synliggørelse af forskellige måder at bruge genstandsfelter pædagogisk
  • En reflekteret praksis
  • Inspiration fra andres praksis
  • En styrkelse af en undersøgende og reflekteret praksis

ARBEJDSFORM
Møderne foregår på kulturinstitutioner og startes om muligt med observation af forløb og efterfølgende refleksioner. Første møde foregår dog i HNG og rammesætter undersøgelsen.

PRAKTISK
Studiegruppen henvender sig til undervisningsansvarlige og pædagogiske medarbejder i eksterne læringsmiljøer, der ønsker at styrke en undersøgende pædagogisk praksis

MØDEDATO/ER
17. september kl. 10 – 12, HNG

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR/ER

Lise Sattrup, Pædagogiske medarbejder, Skoletjenesten, ls@skoletjenesten.dk23 45 87 06