Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten Undervisningstilbud
    Tilmelding
    Tilmeld dig studiegruppen via linket her.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Undervisning utomhus

Beskrivelse
Elever lär sig på olika sätt, det vet vi. Om man ibland går ut och lär med hela kroppen och alla sinnen, hittar fler elever sitt sätt att lära på. I lärandet är det viktigt att sinnen och känslor blir berörda. Vid lärandet utomhus sammanlänkas många olika delar såsom de språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella. I externa lärmiljöer är vi ofta utomhus och har olika sätt att möta de utmaningar som då dyker upp.  I denna studiegrupp ska vi undersöka detta närmare – hur gör vi, vad kan utvecklas, vad kan vi lära av varandra?

Vi kommer att ta en dag till att besöka Wanås Konst i nordöstra Skåne där man bedriver sin pedagogiska verksamhet utifrån samtidskonst utomhus.

Gruppen är öppen för deltagare på båda sidor av Öresund.

Udbytte
Deltgarna får ett konkret exempel på hur man arbetar med samtidskonst utomhus med målgrupp skola. Deltagarna få möjlighet att dela idéer och erfarenheter kring undervisning utomhus. Man får ett utökat nätverk.

Arbejdsform
Vi avsätter en heldag.

Dagen faciliteras av Marianne Bomgren UUA, Skoletjenesten Öresund och Elin Magnusson, konstpedagog på Wanås.

Praksis
Arbetet föregår på Wanås Konst. Vi avsätter en heldag. Besöket på Wanås kräver att vi reser från Kbh tidigt på morgonen och är tillbaka ca kl 17. Planen är samåkning i bilar. Prisidé: 345 DKK /person om man är 4 i bilen. Vi kommer att var ute i Wanås skulpturpark en del av dagen så tänk på kläder efter väder.

https://www.wanaskonst.se/sv-se/

Mødedato/er
Onsdagen den 12 juni 2019

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

Facilitator

Marianne Bomgren UUA Skoletjenesten Öresund mb@skoletjenesten.dk, tlf. +45 60 22 87 19