Om Skoletjenesten
 • STUDIEGRUPPE efterår 2018 Skoletjenesten Undervisningstilbud
  Tilmelding
  Studiegrupper for efteråret 2018 starter op fra september måned. Find studiegrupper og studiedage i kataloget og tilmeld dig via linket under den enkelte studiegruppe.
 • Kontakt
  Vedr. spørgsmål til studiegrupper:

  Dorte Villadsen
  Faglig leder, Pædagogisk udvikling
  Tlf: 24 90 13 67
 • Følg os på Linkedin
  Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.

Studiegrupper

En studiegruppe er en arbejdsform, hvor en mindre gruppe kolleger fra forskellige skoletjenester, kulturinstitutioner eller andre eksterne læringsmiljøer mødes og arbejder sammen om et fælles fokus – et fagligt emne, en pædagogisk metode eller lignende. Målet er, at deltagerne i studiegruppen kompetenceudvikler sig i fællesskab.

Studiegrupper og studiedage udbydes i et samarbejde mellem Skoletjenesten og Nationalt netværk af skoletjenester.

Studiegrupper 2018
Se studiegrupper efterår 2018 (online)
Se studiegrupper efterår 2018 (pdf)
OBS: Datoændring fra 24. september til 2. oktober for studiegrupperne 'Fællesfaglige forløb i naturfagene' og 'Ny national naturfagsstrategi - kender du den?' 

Arbejdsform
Arbejdsformen i studiegrupperne er båret af deltagernes aktive bidrag, der tager afsæt i viden og erfaringer fra praksis. Deltagelse i en studiegruppe giver mulighed for at få ny viden, input og sparring på praksisnære og aktuelle emner, der optager en. I en studiegruppe forpligter man sig på at dele viden og erfaringer, give sparring til kolleger fra andre kulturinstitutioner og modtage sparring fra dem. Udbyttet fra en studiegruppe handler om, at man har arbejdet sammen om noget, der efterfølgende kan bruges i den daglige praksis.

Facilitator
Studiegrupperne har tilknyttet en facilitator, der skal understøtte forløbet i gruppen. Der er forskel på facilitatorens rolle i de forskellige grupper, og typisk vil en del af det første møde i studiegruppen bruges til en fælles forventningsafstemning. Fælles for alle studiegrupper er, at det i meget høj grad er deltagerne, der præger både form og indhold. Mange af studiegrupperne har på forhånd fastsat mødedatoer for foråret, men der er også grupper, hvor der, inden gruppen samles første gang, skal laves aftaler. Hvis mødedatoer og studiegruppernes omfang er fastlagt på forhånd, fremgår det under beskrivelsen af de enkelte studiegrupper.

Studiegruppernes værdigrundlag

Studiegruppernes form bygger på følgende grundantagelser:

 • At vi kan lære af hinanden ved at trække på hinandens erfaringer og viden på tværs af skoletjenester og kulturinstitutioner.
 • At viden deles, når vi gør noget sammen med et fælles afsæt og en fælles interesse.
 • At ny viden bliver til læring, når det bringes i anvendelse ved at koble sig direkte til deltagerens praksis og/eller omsættes i konkreteprodukter.
 • At vi gennem samarbejdet i studiegrupperne skaber værdifulde netværksrelationer, som man kan trække på fremadrettet.
 • At vi er fælles ressourcer for hinanden i udviklingen af sektoren for undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Hvem kan være med?
Alle, der arbejder med skoletjeneste/undervisning i eksterne læringsmiljøer til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, er velkomne i studiegrupperne.

Den vigtigste deltagerforudsætning er, at man har en praksis i et eksternt læringsmiljø og derigennem har relevante erfaringer at dele. Nogle af studiegrupperne har derudover formuleret mere snævre deltagerforudsætninger, f.eks. at man har erfaring med et bestemt område, eller at man skal medbringe et eksisterende undervisningsforløb, som man vil videreudvikle i regi af studiegruppen. Er du i tvivl om, hvorvidt du indfrier deltagerforudsætningerne, så kontakt facilitatoren af studiegruppen eller din lokale koordinator.

Alle er velkomne til at deltage i alle studiegrupper på tværs af landet. Studiegrupperne er på forhånd knyttet til en bestemt landsdel, hvor de fleste møder vil blive afholdt. Da møderne typisk afholdes på deltagernes kulturinstitutioner, kan det konkrete sted variere.

Oprettelse af studiegrupper
Hvor mange af de udbudte grupper der oprettes, afhænger af tilmeldingerne. Alle grupper kræver et minimum af antal tilmeldte. Nogle har en øvre grænse for deltagere. Vi vil forsøge at imødekomme alle ønsker, men vi forbeholder os ret til ikke at oprette grupper, hvis der er for få tilmeldinger, eller afvise deltagere, hvis der er for mange.

Når du har tilmeldt dig en studiegruppe, vil du inden opstart få svar på, om din studiegruppe er blevet oprettet. Hvis din ønskede studiegruppe ikke oprettes, vil det være muligt at tilmelde sig en af de oprettede studiegrupper efterfølgende ved direkte kontakt til facilitatoren af gruppen.

Kontakt og tilmelding

Studiegrupper for efteråret 2018 går i gang fra september 2018. Vil du tilmelde dig en studiegruppe, kan du kontakte den enkelte facilitator og høre om mulighederne. Se mere i studiegruppekataloget her på siden.

Kontakt vedr. spørgsmål til studiegrupper:
Dorte Villadsen
Faglig leder, Pædagogisk udvikling
Tlf: 24 90 13 67
dv@skoletjenesten.dk

Foto på siden: Frida Gregersen, ©Thorvaldsens Museum