Om Skoletjenesten
 • Thorvaldsens Museum_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt
  Line Esbjørn
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  liesbj@thorvaldsensmuseum.dk
  Tlf: 33 36 01 37
 • Læs mere
  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Thorvaldsens Museum

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Thorvaldsens museum i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Fra 2018 har Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum samlet kræfterne om udviklingsindsatser, som er grundlaget for vores pædagogiske laboratorie. Her arbejder vi med udviklingen af en undervisningsprofil, der i særlig grad lader lærere og elever møde kunstnere og forskere i meningsfulde undervisningssammenhænge på museet. For hvad betyder det, når vi som kulturinstitutioner lader elever og lærere komme i tæt dialog med museets særlige fagligheder?

I foråret har vi gennemført en række caseforløb, hvor nogle af disse principper er blevet foldet ud, prøvet af, dokumenteret og diskuteret. De fleste forløb knyttes til museets forsknings- og formidlingsprojekt ”Powerful Presences”, som er støttet af Veluxfonden og afvikles i samarbejde med Københavns Universitet.

Eksamensforberedende portrætforløb/samarbejde med udskolingsklasser?
Efter vinterferien startede vi et eksamensforberedende portrætforløb for to 9. klasser. Som en del af forløbet havde klasserne en række hele undervisningsdage på museet, tilrettelagt af klassens lærere, projektets universitetsforskere og museets faglige, kunstneriske og pædagogiske personale. Eleverne arbejdede med Thorvaldsens portrætter gennem forskersamtaler, poetiske skriveprocesser, kunsthistoriske analyser, fotografiske selvfremstillinger og tredimensionelt modelleringsarbejde. Forløbet blev afsluttet med, at eleverne kunne trække Thorvaldsens portrætter som fordybelsesområde til den mundtlige danskeksamen. Museets skoletjenestemedarbejder fik lov til at observere et eksamensforløb, hvor en elev havde valgt at analysere Thorvaldsens busteportræt af Adam Oehlenschläger.

Projektet var udfordrende for alle parter. Det krævede mod. Allermest hos de lærere og den skole, vi samarbejdede med, og som prioriterede dette projekt i det sidste halvår af elevernes folkeskoletid. Det krævede også mod af forskere og kunstnere, som skulle kaste sig ud i eksperimenter og afprøvning af hypoteser, sammen med eleverne. Men modet gjorde det muligt for alle at lære nyt og opleve mere. Nysgerrighed var en anden vigtig værdi i samarbejdet. Man kan hverken bidrage med eller modtage noget væsentligt, hvis ikke man er nysgerrig efter, hvad andre deltagere bidrager med. Det var derfor fantastisk at opleve, hvordan der var nysgerrighed på tværs af fagligheder, alder og erfaring.

En interessant pointe fra evalueringen var, at eleverne mente, at introduktioner til klassisk skulpturanalyse både var det kedeligste, men også det mest anvendelige i forhold til deres uddannelse. Fra både lærernes og Skoletjenestens perspektiv har det været en væsentlig pointe at præsentere eleverne for nye lærings- og erkendelsesformer, nu hvor de var på vej ud af grundskolen og ud i den virkelige verden. Men der er et videre arbejde i forhold til, hvordan eleverne oplever disse overgange, og hvordan de kan forankres i deres uddannelsesvirkelighed.

Udvikling for de få til gavn for de mange
Når Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum gennemfører intensive undervisningsprojekter som ovenstående, har vi fokus på, at det skal komme flere elever end de involverede til gode. Dette sker blandt andet ved, at vi engagerer den faste underviserstab i udviklingsindsatserne, og ved, at vi med basis i erfaringerne fra disse projekter udvikler og udbyder kortere forløb med samme tema for andre udskolingsklasser. Dette kan blandt andet lade sig gøre, da vi det seneste år har engageret en række professionelle kunstnere til at varetage vores undervisning, og flere af dem har været engageret undervejs i dette og andre udviklingsprojekter. Med andre ord: Når vi laver projekter, der som ovenstående har haft særligt gode forudsætninger, så er det vigtigt for os at trække erfaringerne videre til forløb for mange flere elever og at sammentænke det med rekruttering til og organisering af Skoletjenesten på museet.