Kolding Stadsarkiv

7F - Demokratiets cirkel

Har du nogensinde hørt om de 7 F’er? Og tænker du nogensinde over, at vi som borgere er med til at bestemme, hvem der bestemmer? Og at dem, der bestemmer, bestemmer, hvem der må være med til at bestemme? Det kommer eleverne til at tænke på både under og efter deres besøg på Kolding Stadsarkiv. Her hører de om fruentimmere, folkehold, forbrydere, fremmede, fallenter, fjolser og fattige og undersøger selv, hvem der har måttet være med til at bestemme fra 1849 over 1915 og frem til i dag.

Forløbet starter foran Kolding Rådhus på Axeltorv, hvor vi med udgangspunkt i det lokale demokrati taler om, hvem der bestemmer i dag – både lokalt, regionalt og nationalt – og om, at det ikke altid har været sådan. Eleverne får herefter en dilemmaøvelse, hvor de skal tage stilling til, om de synes, at dem, der bestemmer i dag, er dem, der skal kunne det – eller om man kunne lave om på det. Dilemmaet tages op flere gange under forløbet. 

På arkivet taler vi om den store ændring af grundloven i 1915, hvor særligt fruentimmere og folkehold trådte ind på den demokratiske scene, mens de øvrige F'er først fik fuld stemmeret i de efterfølgende år (faktisk har nogle af dem endnu ikke fået stemmeret). Eleverne arbejder i syv grupper med hver deres F ud fra lokale kilder, og de kommer nærmere ind på dilemmaer og udfordringer inden for hver F-kategori. Undervejs udarbejdes et produkt i form af en pop-up, der videreformidler deres F's udfordringer eller problemer. 

Der samles op i plenum, og pop-upsne samles til en cirkel: demokratiets cirkel. Men demokratiets cirkel er ikke helt udfyldt – der er stadig plads. Derfor rundes der af med, at eleverne diskuterer dilemmaspørgsmålet fra forløbets start endnu en gang.  

Læreren skal huske: 

At inddele klassen i 7 grupper

At vi mødes foran Kolding Rådhus på Axeltorv

Pop-up på Demokratiets Cirkel
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger.

Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Eleven kan formidle viden med billeder.

Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter.