Kolding Stadsarkiv

Alle har en plads i historien

Når vi taler om historiske personligheder, så taler vi ofte om dem, der på en eller anden måde har gjort sig særligt bemærket. Men alle har en plads i historien. Det sætter vi fokus på i dette undervisningsforløb, hvor eleverne får mulighed for at skrive sig selv ind i Koldings historie.

Forløbet tager udgangspunkt i vores glaspladesamling fra Koldings første fastboende fotograf, P. Aagaard. Han har taget portrætfotos af tusindvis af koldingborgere fra flere forskellige sociale lag. Nogle af dem har afleveret arkivalier til arkivet, andre har ikke. I undervisningsforløbet folder vi to fortællinger om personerne på Aagaards fotografier ud: Én om en søskendeflok, hvor den ældste dreng blev en fremtræden borger i Kolding, der har afleveret op til flere arkivæsker til arkivet, og én om en flok tjenestepiger, der ikke har afleveret noget, men som alligevel har en betydningsfuld historie at fortælle. 
Disse fortællinger danner grundlaget for, at eleverne begynder at skabe deres egen fortælling, som samles i klassens egen arkivæske. Det indebærer blindkonturstegning, kortlægning af deres nærmeste relationer og overvejelser omkring, hvad de ville tage med på en selfie, hvis den skulle fortælle noget om, hvem de er som mennesker. Klassen får arkivæsken med hjem, så de kan arbejde videre med at fylde indhold i den.

Læreren skal huske: 

At aflevere arkivæsken på arkivet, når eleverne er færdige med at fylde indhold i den.

Fotograf P. Aagaard foto af Nissens Piger
Fotograf P. Aagaards foto af Nissens Piger
Foto P. Aagaard

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.

Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie.

Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur.

Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.