VerdensKlasse

Alternativ Byvandring på Nørrebro - 8., 9. og 10. klasse

Tag klassen på tur rundt i Nørrebros alternative byrum. Giv dine elever mulighed for at komme udenfor, opleve Nørrebro og bruge byen som et aktivt læringsrum. Vores interaktive byvandring sender eleverne på en alternativ tur gennem Nørrebros mangfoldige miljø, hvor de i mindre grupper løser opgaver om områdets historie og udvikling.

Formålet med vores Alternative Byvandring er at vise eleverne, hvordan demokrati, medborgerskab og multikulturalitet udspiller sig i praksis og på lokalt plan.

Autonom, muslim, studerende, hjemløs, afrikaner eller dansker – på den Alternative Byvandring oplever eleverne, hvordan forskellige byrum, offentlige institutioner, aktivisme og medborgerinitiativer kan skabe plads til forskellige kulturer. Med vores læringsapp i hånden går eleverne gennem byrummet. De besøger blandt andet Superkilen, Assistens Kirkegård og Stefanskirken og bliver klogere på det mangfoldige Nørrebro, og eleverne får på den måde reflekteret over begreber som kultur, multikulturalitet og medborgerskab. Eleverne vil diskutere, hvilke udfordringer og muligheder den multikulturelle by står over for, og hvordan man som borger kan sikre konstruktive kulturmøder.

Derudover vil eleverne opleve, hvordan demokrati udspiller sig på Nørrebro, og hvordan demokrati her er noget andet end på Christiansborg. Turen fører derfor også eleverne forbi Blågårds Plads, Folkets Hus og Det Frie Gymnasium, der alle repræsenterer demokratisk deltagelse. Eleverne vil bl.a. diskutere, hvordan de selv kan handle for at få indflydelse i deres eget liv.

Læs mere om byvandringen her: https://www.verdensklasse.dk/tilbud-til-noedundervisningen-alternativ-b…

Alternativ byvandring på Nørrebro
Elevaktiverende øvelse på byvandringen.
Foto

Jeppe Carlsen for Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
2500 kr.
Max deltagere:
60 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk - Kultur og samfund, Geografi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Fransk, Geografi, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Kristendomskundskab, Madkundskab, Medier, Musik, Nordisk sprog, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Tysk
Læringsmål:
Hvad får dine elever ud af at deltage i en Alternativ Byvandring?

- Eleverne får mulighed for at opleve byen som et sjovt og aktivt læringsrum.

- De får reflekteret over alternative perspektiver på byens aktiviteter.

- De ser og oplever, hvordan temaer som demokrati, medborgerskab, mangfoldighed, aktivisme og bæredygtighed udfolder sig i byrummet.

- De får diskuteret og reflekteret over deres egen forståelse af, hvad disse temaer betyder for dem selv, deres egen hverdag samt samfundet generelt.

Se alle tilbud fra: