Teater Refleksion

Animationsworkshops

Teater Refleksion tilbyder kurser i animationsteater for alle elever fra 2.-10. klasse. Hvert forløb skræddersys til den enkelte klasses niveau og behov.

Animation involverer sanserne.

Set ud fra et pædagogisk perspektiv har animationsteater flere ting at tilbyde i sociale og læringsmæssige sammenhænge. Det er vigtigt, når eleverne arbejder med animationsteater, at de gør sig mange tanker om og har forståelse for det, de vil animere. Hver gang en person skal animeres, træner de f.eks. indirekte empati. Og det at kunne animere fysiske objekter i bevægelse kræver en naturvidenskabelig og biomekanisk forståelse. Desuden skal eleverne kreere små sammenhængende historier og fortællinger, der kan tage udgangspunkt i et kendt materiale som f.eks. et H.C. Andersen-eventyr eller kan omhandle aktuelle emner. Men det kan også være helt op til eleverne selv afhængigt af behovet hos den enkelte klasse. Sidst, men ikke mindst er det med til at udvide forståelsen for digitale medier som redskab og åbne op for både potentialer og udfordringer. 

Animationsteater handler om at løse opgaver fleksibelt, kreativt og i samarbejde og giver eleverne et nyt sprog at arbejde med.  

Ring for at høre nærmere om muligheder, tidspunkt m.m.  

Animationsworkshops

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Elever i folkeskolen 2.-10. klasse.

Se alle tilbud fra: