Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Animerede kalkmalerier

Gamle og nyere fortællinger i kirkens kunst belyses med en tegnefilmsapp.

Animér et kalkmaleri! Arbejd i krydsfeltet mellem nutidige visuelle udtryksformer: tegneserier og stop-motion-film samt kirkelig kunst i form af kalkmalerierne.

Projektet tilstræber et samspil mellem mødet med et eksisterende æstetisk værk og arbejdet med selv at skabe et nyt æstetisk udtryk. Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund – mennesker, tro og forestillingsverden. De fleste almindelige mennesker kunne ikke læse Bibelen, som var på latin, så deres adgang til troen var i høj grad visuel og mundtlig.

Eleverne introduceres i undervisningsmaterialet for:
• Kalkmalerierne og deres funktion i middelalderen samt symbolik og ikonografi.
• Paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger.
• Hvordan man laver animation, filmisk billedfortælling, metaforer i animation, figurdesign og moodboards.

KURSUS MED WORKSHOP FOR LÆRERE
Det anbefales, at projektet indledes med dette kursus. Her vil lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortælle om kalkmalerier – såvel teologisk indhold som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika.
Desuden vil leder af Animation Learning Lab, Hanne Pedersen, lave en workshop om animation og stop-motion-film og helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.

Tid: Onsdag d. 4. september 2019, kl. 13-16

Sted: Skive Kirkes sognegård

Tilmeldingsfrist: fredag d. 16. august 2019 på vores hjemmeside: www.vibsko.dk – tilmelding til kurset sker på den særlige knap hertil under beskrivelsen af materiale på hjemmesiden.

Som en del af projektet foreslås et kirkebesøg, hvor de animerede film fremvises i kirken.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
• Guide til stop-motion-app
• Figurer til udklip
• Kirkebesøg

Animerede Kalkmalerier - appen
Appen "Animerede kalkmalerier".
Foto Tine Boel © Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Medier
Læringsmål:
Eleverne for forståelse for kalkmaleriernes historie i dansk kultur og samfund samt religion.

Eleverne for indsigt i, hvordan billederne fungerer som historier og symboler, og lærer derved at analysere dem.

Eleverne får viden om digitale medier, og hvordan de selv kan skabe historier som kalkmaleriernes, blot i det moderne samfund med digitale medier.