Nordsøen Oceanarium

Anna og Kaskelotte

Oplæsning og besøg i Hvalforskerhytten.

Efter Skoletjenestens oplæsning af børnebogen ”Anna og Kaskelotte” bliver klassen guidet til Hvalforskerhytten, hvor udstillingen og forskellige effekter præsenteres for børnene i en introduktion til hvaler som dyregruppe samt deres levevis. Begge steder er dialog mellem Skoletjenesten og eleverne den primære arbejdsform.

Klassen kan med fordel høre historien blive læst op hjemme på klassen inden besøget på Oceanariet. Den findes på Youtube, hvor Lasse Rosendahl, bogens fortfatter, læser bogen op:

https://www.youtube.com/watch?v=N8_Y7hJiJ8s

anna og kaskelotte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 700 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan forholde sig til fiktionens verden i ”Anna og Kaskelotte” og til fakta om hvaler, som præsenteres i Hvalforskerhytten.