Hjørring Kommune

Atletik Stadion

Rekvisitudlån ved Park Vendia.

I 2016 blev det nye Atletik Stadion i Park Vendia, Børge Christensens Vej, 9800 Hjørring indviet. De sidste par år har Hjørring Atletikklub afholdt Skole OL, og her har ca. 950 af folkeskolens 4.-7. klasses elever stiftet bekendtskab med de nye optimale atletikfaciliteter.

Skoleforvaltningen har investeret i rekvisitter i forhold til afvikling af atletikdiscipliner i folkeskoleregi. Rekvisitterne er opbevaret i skur ved Atletik Stadion. Skolers brug af Atletik Stadion, booking og tilgængelighed til rekvisitter varetages af Hjørring Hallerne. Se mere her: http://hjoerringhallerne.hjoerring.dk/booking 

ATLETIK STADION

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Idræt
Læringsmål:
Eksempler på læringsmål (fra emu.dk):

Eleverne kan fremvise korrekt teknik i spydkast.

Eleverne kan støde med en kugle med brug af korrekt teknik.

Eleverne kan i løb forcere forhindringer ved hækkeløb på kort distance med tre skidt mellem forhindringerne.

Eleverne kan forklare teknikken bag et højdespring.

Eleverne kan indgå i dialog om reglerne for udvalgte atletikdiscipliner, f.eks. opmåling, overtrådt og tyvstart.

Se alle tilbud fra: