Geomuseum Faxe - Skoletjenesten Østsjællands Museum

BIG9 – fossilsafari i Faxe Kalkbrud

Hvor mange af de 9 fossiler kan din klasse finde, når den vilde fossilsafari sættes i gang?

Vi mødes i vores skolestue på Rådhusvej 2 i Faxe, hvor eleverne lærer om begreberne Kridthavet, massedød og Faxe Koralbanke. 
Eleverne får udleveret et elevhæfte, som skal bruges når vi senere tager på safari efter de 9 forskellige fossiler i Faxe Kalkbrud.

Efter introduktionen går vi til Geomuseum Faxe, hvor vi ser nogle af de flotte fund, andre har gjort gennem tiderne.

Efter museumsbesøget bliver alle udstyret med hammer og mejsel, så de er klædt på til jagten i kalkbruddet. Fossilsafarien varer ca. en time, hvorefter vi slutter turen i ’Madpakkehuset’, hvor vi tæller hvor mange af de 9 fossiler det er lykkedes klassen at finde. 

Vi håber nu at have sat eleverne i stand til at lede efter og finde 9 forskellige fossiler. Derfor udnævnes de, inden vi skilles, til ’Big9’-familieguider.

BIG9 Fossilsafari
Skal vi tage på safari sammen?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
1500 kr.
Yderligere priser:
Prisen er incl. elevmaterialer
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Færdigheds- & Vidensmål for Natur/Teknik

Eleven har viden om:
- Undersøgelsesdesign
- Centrale interessemodsætninger
- Enkle fødekæder og fødenet
- Hovedtræk af livets udvikling

Eleven kan:
- Sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv
- Mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
- Beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser
- Med modeller forklare om organismers samspil i naturen
- Fortælle om livets udvikling sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår
- Identificere og genkende fossiler