Naturhistorisk Museum Aarhus

Biologisk mangfoldighed

Eleverne får kendskab til biodiversitet og arbejder med relaterede begreber. Eleverne arbejder sammen om et produkt med hjælp fra digitale medier.

Hvad er biodiversitet? I grupper inddeler eleverne danske dyr efter deres levested. Der arbejdes med tilpasninger og begreber som niche og biotop. Hvad er god natur og hvorfor er noget natur mere interessant end andet? Efterfølgende kan eleverne gå på opdagelse i den danske dyreverden og arbejde på iPads. Spørgsmålene kan besvares med tekst, i billeder eller med lydoptagelser og alt kan hentes og viderebearbejdes på skolen. Udstillingen "Den Globale Baghave" viser dyr fra hele verden og kan inddrages i formidlingen.

Naturhistorisk_museum_aarhus_skoletjeneste

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for grundskoler i Aarhus Kommune
Max deltagere:
27 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Fag:
Biologi, Dansk, Geografi, Historie, Samfundsfag

Se alle tilbud fra: