CLAY Keramikmuseum Danmark

Bogen om JAIS

Krukker og fade i lertøj dekoreret med hurtige penselstrøg, monumentale skulpturer i stentøj og fine smykker i porcelæn.

Jais Nielsen tilhører gruppen af danske avantgardekunstnere omkring 1. Verdenskrigs afslutning. Med afsæt i fransk modernistisk maleri og med inspiration fra antikkens og middelalderens formsprog gør Jais Nielsen i 1915 sine første forsøg med leret. Her finder han det helt rigtige medie til at realisere det, der skal blive et enestående keramisk livsværk.

Antikkens og Bibelens store fortællinger leverer motiverne, som han fortolker i et særegent og stramt formsprog, der på samme tid er arkaisk og moderne. Blandt andet i hovedværket "Pottemageren" fra 1925, hvis præsentation på Verdensudstillingen i Paris katapulterer Den kgl. Porcelainsfabrik og Danmark ind i stentøjets absolutte verdenselite.

CLAY Keramikmuseum har i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn udviklet læringsmaterialet og læringsforløbet "Bogen om Jais".

Eleverne lærer gennem praktiske øvelser metodisk at se og tilegne sig Jais Nielsens æstetiske og kunstneriske metoder. Gennem værkerne introduceres en række af de religiøse motiver, som han var optaget af. Materialet kan benyttes i kristendomsundervisningen til at få kendskab til det gudsbillede, disse historier repræsenterer.

Læringsforløbet inddrager eleverne som aktive medproducenter af viden. Gennem forløbet opbygger eleverne deres egen bog fuld af skitser, tegninger, foto og tekst, som de kan benytte, udbygge, orientere sig i og lade sig inspirere af både før, under og efter et udstillingsbesøg.

Billederne viser alle de af Jais Nielsens værker, som er relevante for forløbet. Har man ikke mulighed for at se værkerne live på museet, kan man i stedet vise billederne.

Bestiller I en omvisning på museet, vil I få en introduktion i udstillingen ”Jais Nielsen – Epos i ler”. Her vil I se og opleve Jais Nielsens keramik og sammen med museets formidler gå på opdagelse i, hvordan han arbejdede med kropssprog og følelser, når han skildrede de religiøse motiver.

Jais Nielsen. Jakobs kamp med Englen. 1937. CLAY keramikmuseum Danmark
Jais Nielsen: Jakobs kamp med Englen, 1937. Stentøj.
Foto Ole Akhøj © CLAY Keramikmuseum Danmark

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Skoleomvisning 500 kr. Gratis entré. Skoleklasser kan altid besøge museet på egen hånd.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design, Kristendomskundskab
Læringsmål:
KRISTENDOM
Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen

Kristendomskundskab (efter 6. klassetrin)

LIVSFILOSOFI OG ETIK
Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker og har viden om gudsopfattelser.

BIBELSKE FORTÆLLINGER
Eleven har viden om Biblen og kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger.
Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i kunst.
Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente og har viden om deres hovedtræk.
Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger og kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i kunst.

KRISTENDOM
Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling.
Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen.
Eleven kan genkende centrale begivenheder i kristendommens historie

Billedkunst efter 2. klassetrin

BILLEDFREMSTILLING
Eleven kan tegne ud fra ideer og oplevelser og har viden om tegneredskabers udtryksmuligheder.
Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner og har viden om skulpturteknikker.

BILLEDANALYSE
Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold.
Eleven har viden om billedopbygning og kendskab til enkle fagord og begreber.

BILLEDKOMMUNIKATION
Eleven kan præsentere egne billeder (værker) på skolen og har viden om enkle præsentationsformer.

Billedkunst (efter 5. klassetrin)

BILLEDFREMSTILLING
Eleven kan tegne ud fra ideer og oplevelser.
Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner.
Eleven kan fremstille en billedfortælling og har viden om tegnings-, collage og modelleringsteknikker.

BILLEDANALYSE
Eleven kan kategorisere motivkredse og har viden om motivkredse.
Eleven kan samtale om egne og andres billeders opbygning og betydning og har viden om enkle fagord og begreber.
Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder og skulpturer.

BILLEDKOMMUNIKATION
Eleven kan præsentere egne billeder og skulpturer på skolen.
Eleven kan etablere en udstilling i fælles billedprojekter og har viden om udstillingsformer.

Se alle tilbud fra: