Rigsarkivet

Da demokratiet var for mænd med penge

Den første grundlov – Grundloven af 1849. Undervisningstilbud kredser om det tidlige demokrati og demokratiet i dag samt de kampe der var forbundet med dets tilblivelse.

Eleverne kigger på kilder til valget i Præstø i 1848 til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, hvor den fattige væver Hans Hansen vinder over Professor H. N. Clausen og der meget kort tid efter laves en smædekampagne mod Hans Hansen og dette valg. Forinden bliver eleverne præsenteret for de ændringer der gik forud og den debat som blev skabt omkring vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849. Kilderne ligger først og fremmest op til at træne elevernes kildekritiske sans, men også til en diskussion af, hvordan vi ser på demokratiet og vores politikere i dag.

Læs mere

Da demokratiet var for maend med penge
Grundloven af 1849.
Foto Rigsarkivet © Rigsarkivet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kontakt Rigsarkivet for information om mulige datoer og bookning..
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Politik, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan få viden om, hvem der i denne periode ønsker magten i landet og hvem der får den, ud fra hvilken betydning revolutionerne rundt om i Europa påvirker det danske folks krav om demokrati og hvordan de nationale følelser og modsætninger og de sociale og politiske krav og holdninger har indflydelse på dette. Gennem arbejdet med kilder som beretningen af H. N. Clausen og teksten i forbinde med underskriftindsamlingen optegnes for eleverne et billede af, hvordan de rige og veludannede ytre bekymring om den udstrakte valgret. Eleverne kan ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord vurdere værdi og troværdigheden af disse forskellige kilder og udtrykke sig mundtligt om dem.

Se alle tilbud fra: