Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

De Syv Dødssynder

I den europæiske middelalder skabte den katolske kirke et hierarki over begrebet synd. De syv værste, de såkaldte dødssynder, var: hovmod, grådighed, vrede, lyst, fråseri, misundelse og dovenskab.

I anledning af Aarhus 2017 var en række danske og internationale kunstnere inviteret til at gentænke de syv dødssynder i forhold til det vestlige samfund i dag. Det blev til syv markante udstillinger på syv kunstmuseer. Udstillingerne sluttede i maj 2017. Undervisningsmaterialet kan bruges uafhængigt af udstillingerne, selvom der henvises til dem i materialet. Derfor udbydes det nu også i skoleåret 2019/20.

Undervisningsmaterialet omhandler hver af de syv dødssynder. Der er elevopgaver og tekster, som omhandler den kristne katolske tanke bag synderne og dødssynderne sat i relation til samfundet i dag, samt henvisninger til bibelcitater og links til artikler. Sidst i materialet er der en novelle, og med den som udgangspunkt er der desuden forslag til et afsluttende produkt.

Materialet bestilles på bestillingssiden på www.vibsko.dk – det findes både fysisk og digitalt.

De syv dødssynder
Hieronymus Boschs maleri "De syv dødssynder og de fire stadier", 1485.
© www.museodelprado.es

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Se mere om Fælles Mål under materialet på www.vibsko.dk