Designmuseum Danmark

Designproces og historisk håndværk

Kursus for H&D-lærere.
Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark udbyder i fællesskab et inspirationskursus for lærere, der gerne vil binde håndværk og design endnu tættere sammen.

På kurset sætter vi fagets tre kompetenceområder i spil i krydsfeltet mellem procesorienteret designtænkning og historiske håndværksmetoder. Vi skal arbejde med tilgange til idegenerering og med konkret formgivning. Vi stiller skarpt på de brudflader, emnefeltet skaber, mellem Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmarks ansvarsområder samt på hvor vi har ligheder og forskelle i tilgange og arbejdsmetoder.

Kurset består bl.a. af praktiske workshops med en hands-on baseret tilgang til formgivning, hvor vi kobler forskellige historiske håndværksteknikker med metoder fra designprocessen. Værkstedsopgaverne undervejs kan i noget omfang være inspiration til din egen undervisning, men kurset skal først og fremmest ses som en særlig chance for at indsamle og perspektivere metoder og emner i relation til faget.

På kurset sætter vi fokus på følgende indhold:

  • Formgivning i en designmæssig kontekst
  • Formgivning i den eksperimentalarkæologiske praksis
  • Værdiskabelse gennem designtænkning: designproces
  • Historiske håndværksmetoder: materialer og værktøj
  • Procesorienteret og casebaseret undervisning
  • Sejlads på Roskilde Fjord (hvis vejret tillader det)

Lærerkurset strækker sig over to dage og foregår på henholdsvis Designmuseum Danmark i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Museernes udstillinger samt værksteder danner ramme for undervisningen.

Tid og sted:
10. september: Designmuseum Danmark i København

11. september: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Tilmeldingsfrist:
23. august 2019

 

 

 

 

DMD & VIKMUS
© Designmuseum Danmark og Vikingeskibsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Prisen inkluderer frokost begge dage
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Lærere der underviser i håndværk og design

Se alle tilbud fra: