Experimentarium

Diger og porte: Undervisningsforløb til Stranden

I forløbet "Diger og porte" arbejder eleverne med potentiel energi i vand. Eleverne skal foretage målinger, så den potentielle energi i vandstrømmen kan beregnes. De skal undersøge, om nogle opstillinger giver en bedre potentiel energiudnyttelse end andre, og de kan f.eks. perspektivere til naturgrundlagets indflydelse på energiproduktion og energiproduktionens indflydelse på naturgrundlaget. Det vil være oplagt at inddrage øvelsen i et tværfagligt forløb mellem eksempelvis fysik og geografi.

Undervisningsforløbet "Diger og porte" i udstillingen "Stranden" består af:

● en video, der introducerer til udstillingen "Stranden".

● en video og et spørgeskema til "Diger og porte". Spørgeskemaet udfyldes af eleverne før, under og efter besøget på Experimentarium.

● en lærervejledning.

Læs mere

Experimentarium og Professionshøjskolen Metropol har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Diger og porte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
6 timer
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Fysik/kemi, Geografi
Læringsmål:
Eleven kan foretage en stilladseret, systematisk dataindsamling.

Eleven kan finde og diskutere fejlkilder i dataindsamlingen.

Eleven kan designe og udføre en systematisk undersøgelse.