Museum Nordsjælland

En skoledag for 100 år siden – Gilleleje

Besøg den gamle skolestue. Fra latin, spanskrør og udenadslære til smartboards, gruppearbejde og nationale test. Eleverne skriver på tavle og prøver den svære kunst at skrive med blæk. Vi vil med udgangspunkt i skolestuens genstande og ikke mindst elevernes egne erfaringer sammen reflektere over, hvordan og hvorfor skolegangen har ændret sig gennem tiden, og hvorfor vi overhovedet skal gå i skole!

Undervisningen foregår som et historisk værksted i den gamle skolestue i Gilleleje. Eleverne får lejlighed til at opleve historien med kroppen som for 100 år siden. Vi fornemmer lyden af griffel mod tavle. Vi øver skråskrift på tavlen og med blæk, ser på 100 år gammel skoleteknologi og rejser os, når vi bliver spurgt, og kalder læreren ved efternavn. Undervejs trækkes hele tiden tråde til elevernes hverdag og erfaringer i dag.

Forløbet består af en vekselvirkning mellem 
-    dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
-    at børnene får praktiske erfaringer med livet i skolen før i tiden. F.eks. prøver de at skrive med griffel på tavlen, skrive skråskrift med blæk, kalde læreren ved efternavn, rejse sig, når man taler, neje og bukke osv.
-    fortællinger om skolen i Hillerød, skoleinstitutionens historie, perspektiveringer af fænomener som revselsesretten, kønsforskelle osv. med udgangspunkt i museumsgenstandene i lokalet og elevernes spørgsmål.

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Vi lægger vægt på, at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens /pædagogens rolle: At støtte urolige/sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det, I har talt om i klassen, og lignende.

Forberedelse inden besøget

Eleverne må gerne tale med deres bedsteforældre om, hvordan det var for bedsteforældrene at gå i skole.

 

Slolestuen i Gilleleje - Museum Nordsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddet er gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner - Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør vedr. mindre grupper, specialklasser m.m.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Fag: Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfundsfag

Læringsmål:
- Eleven kan se sammenhænge mellem tid og forandring.
- Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår med eget liv.
- Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden.
- Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.