Experimentarium

Energi Zonen

I Energi Zonen kan eleverne få svar på spørgsmål som, hvad er energi? Hvor kommer det fra? Og hvorfor er vores forbrug og produktion af energi så central for os alle?

I Energi Zonen sætter fokus på nogle af de miljøteknologier, som kan gøre det muligt at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer og udledningen af CO2 til atmosfæren. Eleverne har mulighed for at eksperimentere med vandkraft, vindmøller, solceller og se nærmere på deres fordele og ulemper.

I Energi Zonen kan eleverne høre andre fortælle, hvad god energi er for dem, og hvordan de sparer på energien. Der er mulighed for at eleverne kan prøve kræfter med selv at lave energi. Eleverne kan også spille et computerspil, hvor de skal producere strøm til en landsby i længst mulig tid uden at udlede for meget C02 til atmosfæren.

Hver enkelt person kan gøre noget for at bremse klimaændringerne og blive en del af løsningen – og ikke en del af problemet. Men det kræver adfærdsændringer, og det kan være svært.

I Energi Zonen er der mulighed for at skrue kalenderen frem i tiden og opleve nogle af de fremtidsscenarier, som forskerne spår venter os, afhængigt af de valg vi træffer i dag omkring vores energiforbrug og energiproduktion.
 

Læs mere

Energi Zonen
Energi Zonen
Foto David Trood © Experimentarium

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Billetter, elever: 50 kr. Abonnement: 25 kr. pr. elev på skolen, min. 100 elever. Abonnementet gælder for 1 år.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Fysik/kemi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Formålet med Energi Zonen er at gøre eleverne bevidste om deres egen energiforbrug, og hvad man kan gøre for at spare på energien, samt hvad der vil ske, hvis man ikke sparer på energien.