Skole-Kirke-Tjenesten

Er der håb på spil...?

INDSKOLING: Sæt håbet på spil. Elever og lærere fordyber sig i håbet ved at se, tale og spille sammen.

MELLEMTRIN: Fortællingen om den fortabte søn danner udgangspunkt for at arbejde med håb.

OVERBYGNING: Carpark North har skrevet en sang om håb, som de kan arbejde med i dette materiale.

Findes på www.haabe.dk

Håb

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Hvad håb betyder for at kunne leve et godt liv.