Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

EsbjergEvangeliet

EsbjergEvangeliet er kunstner Erik Hagens' 40 meter lange vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens verden smelter sammen. Herved stiller kunstneren en række humoristiske, provokerende og spændende spørgsmål til den, der ser på billedet.

Der udbydes et nyt og forbedret undervisningsmateriale i form af en hjemmeside med en digital version af EsbjergEvangeliet samt elevopgaver. Den digitale version af maleriet gør det nu muligt at zoome helt ind på de enkelte motiver i billedet.

Elevopgaverne er inddelt i trin, således at læreren har mulighed for at differentiere undervisningen. Under hvert trin er der udvalgte motiver og tilhørende elevopgaver. Der er desuden et "kunstnerens værksted", hvor eleverne introduceres til kunstner Erik Hagens samt værkets historie og billedmæssige kontekst. Materialet udbydes kun digitalt.

Billedtæppe - oplev værket i sin helhed

Folkekirkens Skoletjeneste har en reproduktion af maleriet - et billedtæppe, der måler 20 meter i længden og to meter i højden. Dette billedtæppe hænges op forskellige steder i Viborg Stift i skoleåret 2018/19, således at eleverne kan opleve værket "fysisk" og i sin helhed.

Udstillingssteder:

Kontakt Skoletjenesten, hvis du ønsker at få tæppet på din skole (Kun for skoler i Herning, Ikast-Brande, Viborg, Skive-Salling, Lemvig, Holstebro, Struer, Vesthimmerland kommuner) Udsendes i to uger - opsætning mandag og nedtagning fredag i 2. uge efter aftale og evt. men omvisnings efter opsætningen. Udsendes ikke henover ferier-perioder.
 

Koderne til den tilhørende hjemmeside, som indeholder undervisningsdelen, bestilles gennem bestillingssiden på www.vibsko.dk 

Hjemmesiden er lavet sammen med andre folkekirkelige skoletjenester i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Derfor findes dette tæppe også hos andre folkekirkelige skoletjenester rundt om i landet. Find din folkekirkelige skoletjeneste på: https://www.folkekirkensskoletjeneste.dk/skoletjenester/

EsbjergEvangeliet
EsbjergEvangeliet
Foto

Pia Uth

©

Vibsko og Pia Uth

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Se mere om Fælles Mål under materialet på www.vibsko.dk