Kolding Stadsarkiv

Et levet liv

I dette forløb får eleverne indblik i tidligere tiders kvinde-, mande-, børne- og familieliv. En autentisk families liv i Kolding i perioden 1865-1945 placeres på en tidslinje, der kan give anledning til refleksion og dialog i forhold til livsvilkår og livsfaser i fortiden, nutiden og fremtiden. Derudover inddrages forskellige verdens- og danmarkshistoriske begivenheder, der på den ene eller anden måde har påvirket den måde, mennesker har forstået og levet livet på.

Med udgangspunkt i Koldingfotografen Hoffgaards portrætfoto af Cigarmager Weilers familie folder vi, i dialog med eleverne, historien om Frederik Theodor og Cathrine Meta Marie Weiler og deres mange børn ud, imens vi i fællesskab får sat væsentlige oplysninger og begivenheder i deres liv ind på en tidslinje i form af kopier af fotos og diverse skrevne kilder fra arkivets samling. Historien sættes løbende i perspektiv til den lokale, nationale og globale historie, imens temaer som familieliv, børneliv, ægteskab og arbejdsliv er omdrejningspunktet for fortællingen. 

I sidste del af forløbet går eleverne i gang med deres egen fælles tidslinje, der repræsenterer deres generation. Eleverne udfylder forskellige livsvilkårskort, hvor eleverne skriver informationer om, hvornår de startede i dagpleje og skole, om de bor i hus eller lejlighed, hvad de spiser til morgenmad, hvad de laver i deres fritid og så videre. Samtidig får vi også eleverne til at tænke over, hvilke særlige begivenheder de aldrig glemmer. For os og deres lærer er det måske Murens fald, EM-triumfen i 1992 eller 9/11, for Cigarmager Weilers familie var det måske grundlovsændringen i 1915 eller 1. Verdenskrig. Men hvad er det for eleverne – og hvorfor?

Udfyldning af livsvilkårskort
Udfyldning af livsvilkårskort
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.

Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.