Kolding Stadsarkiv

Et levet liv

I dette forløb får eleverne indblik i tidligere tiders kvinde-, mande-, børne- og familieliv. En autentisk families liv i Kolding i perioden 1865-1945 placeres på en tidslinje, der kan give anledning til refleksion og dialog i forhold til livsvilkår og livsfaser i fortiden, nutiden og fremtiden. Derudover inddrages forskellige verdens- og danmarkshistoriske begivenheder, der på den ene eller anden måde har påvirket den måde, mennesker har forstået og levet livet på.

Med udgangspunkt i Hoffgaards portrætfoto af Cigarmager Weilers familie folder vi, i dialog med eleverne, historien om Frederik Theodor og Cathrine Meta Marie Weiler og deres mange børn ud, imens vi i fællesskab får sat væsentlige oplysninger og begivenheder i deres liv ind på en tidslinje i form af kopier af fotos og diverse skrevne kilder fra arkivets samling. Historien sættes løbende i perspektiv til den lokale, nationale og globale historie, imens temaer som familieliv, børneliv, ægteskab og arbejdsliv er omdrejningspunktet for fortællingen. 

I sidste del af forløbet går eleverne i gang med deres egen fælles tidslinje, der repræsenterer deres egen generation. Eleverne udfylder forskellige livsvilkårskort, hvor eleverne skriver informationer om, hvornår de startede i dagpleje og skole, om de bor i hus eller lejlighed, hvad de spiser til morgenmad, hvad de laver i deres fritid og så videre. Samtidig får vi også eleverne til at tænke over, hvilke særlige begivenheder de aldrig glemmer. For os er det måske Murens fald, EM i 1992 eller 9/11, for Cigarmager Weilers familie var det måske grundlovsændringen i 1915 eller 1. Verdenskrig. Men hvad er det for eleverne – og hvorfor?

Udfyldning af livsvilkårskort
Udfyldning af livsvilkårskort
Foto Kolding Stadsarkiv © Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.

Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.