Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

Genforeningens pris

I perioden 1865-1920, mens Sønderjylland var en del af Tyskland, måtte mange dansksindede sønderjyder gennem en række svære valg. For mange kvinder var det f.eks. spørgsmålet om man ville sende sin søn i krig som tysk soldat, hvis det tjener en højere sag? For mændene: Vil jeg gå i krig for et land jeg ikke føler er mit?

Undervisningen tager udgangspunkt i udstillingen ”Genforeningens Pris – H.P. Hanssens svære valg”. Den handler om redaktøren og politikeren H.P. Hanssens og de personlige valg han var nødt til at tage på vejen frem mod Sønderjyllands genforening med Danmark.

Forløbet sætter fokus på disse valg, der altid indebar fordele og ulemper:
• Skulle han vælge at fortsætte i faderens fodspor som storbonde eller blive avisredaktør?
• Skulle han blive og kæmpe for danskheden i Sønderjylland eller forlade landsdelen?
• Skulle han samarbejde med de tyske myndigheder eller stå i opposition?
• Hvor skulle grænsen gå - ved Ejderen eller ved Flensborg?

Eleverne skal i grupper tage stilling og tænke selvstændigt ud fra deres egen forforståelse, egne meninger, moral og viden.

Tusindvis af dansksindede sønderjyder deltager i det politiske møde d. 17. november 1918 i Aabenraa.
Tusindvis af dansksindede sønderjyder deltager i det politiske møde d. 17. november 1918 i Aabenraa.
Foto

Museum Sønderjylland - Mediearkivet.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie: Del af historiekanon. Kan indgå som del af målene omkring kronologi, kildearbejde og historiebrug.
Samfundsfag: Forløbet kan være med til at eksemplificere og identificere demokratiformer og andre styreformer.