Kvindemuseet i Danmark

Gid jeg var en mand!

Køn i Romantikken og Det Moderne Gennembrud.

Forløbet tager afsæt i Mathilde Fibigers roman ”Clara Raphael 12 breve”, som udkom i 1850 og igangsatte en langvarig offentlig debat om de to køns samfundsmæssige stilling. Mathilde Fibiger er med sit liv og forfatterskab en overgangsfigur, som både er dybt rodfæstet i Romantikken, men som også peger hen imod kvindefrigørelsen og de problemstillinger, der præger debatten i Det Moderne Gennembrud. Forløbet "Gid jeg var en mand!" stiller skarpt på forholdet mellem de to køn i 1800-tallet – en tid, hvor både manden og kvinden var fastlåst i bestemte roller, men hvor rollerne også var i opbrud. 

I faget dansk kan besøget på Kvindemuseet bruges med litteraturhistorisk læsning i perioderne Romantikken og Det Moderne Gennembrud. Forløbet egner sig også til et tværfagligt arbejde med 1800-tallet. 

Det nutidige perspektiv inddrages, og der reflekteres over kønnene dengang og i dag. Eleverne vil opleve, at de både er historieskabte og historieskabende. 

Beskrivelse af forløbet: 
Eleverne introduceres til Mathilde Fibiger og tiden omkring 1850. Derefter arbejder eleverne i grupper med fire temaer: Ægteskab & kærlighed, idealisme, kropsidealer og opdragelse & muligheder. Eleverne kommer til at beskæftige sig med tekstuddrag, billeder samt artefakter og genstande fra 1800-tallet. De kommer fx til at prøve et korset på egen krop samt prøve at brodere som i 1800-tallet. Temaerne perspektiveres til nutiden. I grupper fremlægger eleverne deres nyerhvervede viden, og vi afslutter forløbet med at diskutere de nutidige perspektiver.

Kvindemuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Skriv til Skoletjenesten@kvindemuseet.dk

Se alle tilbud fra: